Avustukset

Kulttuuritoiminnan avustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan yhdistyksille, joiden toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaan alla mainittua taide- tai kulttuuritoimintaa, tai riihimäkeläisille yksityishenkilöille.

Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. (Laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä 728/1992).

Kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston avustussääntö 1.3.2012
Avustussääntö päivitetään vanhentuneiden tietojen osalta.

Avustusten haku

Seuraavat avustukset ovat haussa vuonna 2020.

Avustuslomakkeisiin >>

Avustusmuodot

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus voidaan myöntää riihimäkeläisten kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon:

 • yhdistyksen oman varainhankinnan suhde yhdistyksen koko talousarvioon (avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen kulttuuritoimintaan käyttämistä menoista)
 • yhdistyksen järjestämien yleisötilaisuuksien määrä
 • sääntömääräinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta
 • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne.

sekä erityisesti

 • lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan määrä ja laatu
 • yhdistysten järjestämien tapahtumien yleisömäärä
 • yhdistyksen toiminnan taso ja sen kehittyminen
 • yhdistyksen Riihimäen kulttuurikaupunki-imagoa tukeva toiminta
 • yhteistyön määrä.

Kohdeavustus

Kohdeavustus voidaan myöntää riihimäkeläisille eri taiteenalojen ammattilaisille ja yksittäisille taiteen harrastajille:

 • ensisijaisesti Riihimäellä järjestettävään yksittäisen näyttelyn tai konsertin järjestämis- ja materiaalikuluihin
 • julkaisukuluihin
 • kalusto- ja työvälinehankintoihin sekä
 • muihin materiaalikustannuksiin.

Kohdeavustus voidaan myöntää edellisen kalenterivuoden toimintaan ja se maksetaan hankkeen toteutumisen tai materiaalin hankkimiseen liittyviä tositteita vastaan. Kohdeavustusta ei voi käyttää pysyviin tilavuokriin eikä kiinteistökuluihin.

Kulttuurin tunnustuspalkinnot

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valitsee kulttuurin tunnustuspalkinnon saajat esitysten perusteella. Tunnustuspalkinnon saaja julkistetaan syksyisin Rakas Riksu -tapahtumassa.

Vuoden riihimäkeläinen nuori taiteilija

Taiteen tunnustuspalkinto ”Vuoden riihimäkeläinen nuori taiteilija” myönnetään Riihimäellä vakituisesti asuvalle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle.

Taiteen tunnustuspalkinto on myönnetty

 • v. 2010 kuvataiteilija Katja Luoto
 • v. 2012 Osuuskunta Lasismi
 • v. 2013 Vihreä Talo
 • v. 2014 lasitaiteilija Maija Hepo-Aho
 • v. 2015 artenomi Veera Tuominen
 • v. 2016 muotitaitelija Justus Kantakoski
 • v. 2017 ei ehdotuksia
Kulttuurin tunnustuspalkinto

Kulttuurin tunnustuspalkinto myönnetään kulttuurin alalla ansioituneelle riihimäkeläiselle tai Riihimäellä vaikuttavalle henkilölle tai yhteisölle. Tunnustuspalkinnon perusteena voi olla myös kulttuuriteko tai -tapahtuma.

Kulttuurin tunnustuspalkinto on myönnetty

 • v. 2015 Samuli Parosen seuran toimijat Kaarina Ivanoff ja Kirsi Ollila
 • v. 2016 Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry
 • v. 2017 Olli Soini ja Anni Paunila
 • v. 2018 Lyhtyvaellus – Suomi 100 -juhlavuoden avajaistapahtuma Riihimäellä 8.1.2017

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0