Avustukset

Kulttuuritoiminnan avustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan yhdistyksille, joiden toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaan alla mainittuja tavoitteita tukevaa taide- tai kulttuuritoimintaa, tai riihimäkeläisille yksityishenkilöille.

Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään lailla (166/2019). Lain tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.

Tutustu avustussääntöön ennen hakemuksen laatimista.

Avustussääntö

Avustusten haku

Avustuksia haetaan tänä vuonna ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla Avustusverkko-järjestelmän kautta.

 Avustukst ovat haussa 16.3. – 30.4.2020 klo 14.30 mennessä.

Sähköisiin avustuslomakkeisiin >>

Huom. Käyttäjätunnushakemukset Avustusverkkoon tehdään Avustusverkko-sivuston valikosta ennen kuin hakemuksia on mahdollista täyttää. Sähköinen lomake on helppokäyttöinen. Vain pakollisiksi merkityt kentät on täytettävä. Käyttöopastusta saa tarvittaessa soittamalla p. 040 3304701.

Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista käyttää, hakulomakkeita voi tulostaa verkkosivuilta tai noutaa kaupungin Tietotuvasta, Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki, jonne ne myös palautetaan.

Tulostettaviin avustuslomakkeisiin >>

Tarvittaessa hakemusten liiteasiakirjat voidaan kuitenkin toimittaa jälkikäteen ja esimerkiksi yhtä allekirjoitusta vailla oleva aineisto voidaan toimittaa käsiteltäväksi. Mikäli yhdistykset ovat joutuneet perumaan vuosi- tai kevätkokouksiaan, pystytään avustuspäätös tekemään allekirjoittamattoman tilinpäätöksen pohjalta. Tilinpäätös tulee toimittaa 30.4. mennessä. Sähköinen hakemusjärjestelmä sulkeutuu hakuajan päätyttyä, mutta liitteet voi lähettää kaupungin kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi. Vahvistettu tilinpäätös ja toimintakertomus toimitetaan kaupungin kirjaamoon sitten, kun ne on saatu asianmukaisesti hyväksyttyä yhdistyksessä.

Avustusmuodot

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus voidaan myöntää riihimäkeläisten kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon:

 • yhdistyksen oman varainhankinnan suhde yhdistyksen koko talousarvioon (avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen kulttuuritoimintaan käyttämistä menoista)
 • yhdistyksen järjestämien yleisötilaisuuksien määrä
 • sääntömääräinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta
 • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne.

sekä erityisesti

 • lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan määrä ja laatu
 • yhdistysten järjestämien tapahtumien yleisömäärä
 • yhdistyksen toiminnan taso ja sen kehittyminen
 • yhdistyksen Riihimäen kulttuurikaupunki-imagoa tukeva toiminta
 • yhteistyön määrä.

Kohdeavustus

Kohdeavustus voidaan myöntää riihimäkeläisille eri taiteenalojen ammattilaisille ja yksittäisille taiteen harrastajille:

 • ensisijaisesti Riihimäellä järjestettävään yksittäisen näyttelyn tai konsertin järjestämis- ja materiaalikuluihin
 • julkaisukuluihin
 • kalusto- ja työvälinehankintoihin sekä
 • muihin materiaalikustannuksiin.

Kohdeavustus voidaan myöntää edellisen kalenterivuoden toimintaan ja se maksetaan hankkeen toteutumisen tai materiaalin hankkimiseen liittyviä tositteita vastaan. Kohdeavustusta ei voi käyttää pysyviin tilavuokriin eikä kiinteistökuluihin.

Kulttuurin tunnustuspalkinnot

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valitsee kulttuurin tunnustuspalkinnon saajat esitysten perusteella. Tunnustuspalkinnon saaja julkistetaan syksyisin Rakas Riksu -tapahtumassa.

Vuoden riihimäkeläinen nuori taiteilija

Taiteen tunnustuspalkinto ”Vuoden riihimäkeläinen nuori taiteilija” myönnetään Riihimäellä vakituisesti asuvalle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle.

Taiteen tunnustuspalkinto on myönnetty

 • v. 2010 kuvataiteilija Katja Luoto
 • v. 2012 Osuuskunta Lasismi
 • v. 2013 Vihreä Talo
 • v. 2014 lasitaiteilija Maija Hepo-Aho
 • v. 2015 artenomi Veera Tuominen
 • v. 2016 muotitaitelija Justus Kantakoski
 • v. 2019 harrastajakirjoittaja Aleksi Wilenius
Kulttuurin tunnustuspalkinto

Kulttuurin tunnustuspalkinto myönnetään kulttuurin alalla ansioituneelle riihimäkeläiselle tai Riihimäellä vaikuttavalle henkilölle tai yhteisölle. Tunnustuspalkinnon perusteena voi olla myös kulttuuriteko tai -tapahtuma.

Kulttuurin tunnustuspalkinto on myönnetty

 • v. 2015 Samuli Parosen seuran toimijat Kaarina Ivanoff ja Kirsi Ollila
 • v. 2016 Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry
 • v. 2017 Olli Soini ja Anni Paunila
 • v. 2018 Lyhtyvaellus – Suomi 100 -juhlavuoden avajaistapahtuma Riihimäellä 8.1.2017
 • v. 2019 ei ehdotuksia

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 1 Kyllä 3 Ei 1