Eteläinen Asemakatu 2

Kaupunki palveluksessasi

Hallinto- ja konsernipalvelut huolehtii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan apuna kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kokonaisuutena, keskushallinnon toimielinten valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä ja muista yleisistä hallinto- ja taloustehtävistä sekä kaupungin viestinnän ja markkinoinnin koordinoinnista. Hallinto- ja konsernipalveluihin kuuluu myös pysäköinninvalvonta ja kierrätyskeskus.