Vahteriston oja

Riihimäen viheralueohjelma 2015 – 2035

Tutustu viheralueohjelman valmiiseen raporttiin tästä.

Viheralueohjelman käsittelyvaiheet

Kaupunginvaltuusto

Viheralueohjelma hyväksyttiin alustavasti kaupunginvaltuustossa 31.8.2015. Lopullinen päätös hyväksymisestä tehtiin yleiskaavasta 2035 päättämisen yhteydessä. Keväällä 2017 kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan ja totesi, että viherralueohjelmaa ei ole sen perusteella tarvetta muuttaa  ja viheralueohjelma hyväksyttiin (KV 29.5.2017 § 65). Viheralueohjelma toimii yleiskaavan viher- ja virkistysalueita koskevana selvityksenä ja viheralueohjelman suunnitelmat viedään yleiskaavaan.

Kaupunginhallitus

Viheralueohjelma oli Kaupunginhallituksen käsittelyssä (§ 282 10.8.2015) ja siirtyi sen jälkeen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Nähtävilläolo

Viheralueohjelma oli julkisesti nähtäville 11.–25.5.2015 (KH § 192 / 2015) verkkopalvelussa ja Tekniikan ja ympäristön toimialalla Yritystalolla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4, Riihimäki. Nähtävillä olon aikana osallisilla (kuntalaiset, yhteisöt ja muut tahot) oli mahdoillista jättää raportista kirjallisia mielipiteitä Tekniikan ja ympäristön toimialan kirjaamoon: Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki tai sähköpostitse osoitteeseen tekniikka(at)riihimaki.fi.

Yleisötilaisuus

Tiistaina 12.5.2015 klo 17.00 pidettiin yleisötilaisuus viheralueohjelmasta kuntalaisille, luottamushenkilöille ja virkamiehille. Tilaisuus oli Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) Riihimäen yksikön auditoriossa, osoitteessa Kaartokatu 2, Riihimäki.

Lisätietoja:

Lasse Heikkinen
Rakennuttaja, viheralueet
019 758 4811

Niina Matkala
yleiskaava-arkkitehti
019 758 4831

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0