Palveluverkkouudistuksella kohti toimivampaa kaupunkia

Riihimäen kaupungin palveluverkkouudistus käynnistyi keväällä 2019. Palveluverkkouudistuksen tavoitteena on muokata kaupungin palveluverkko sellaiseksi, että se vastaa mahdollisimman hyvin tulevaisuuden toimintaympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin.

Kaupunginvaltuusto päätti Riihimäen uudesta palveluverkosta

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin palveluverkkoa uudistetaan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Päätös syntyi usean tunnin keskustelun ja yhden äänestyksen jälkeen maanantaina 28.9.2020 pidetyssä kokouksessa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä malli pohjautuu vahvasti ohjausryhmän työhön, jossa pohjoisella, itäisellä ja läntisellä alueella olisi tulevaisuudessa kaksi alakoulua. Pohjoisella alueella perusopetusta tarjottaisiin jatkossa Uramon koululla ja Pohjoisella koululla. Itäisellä alueella opetusta olisi monitoimitalon (Lasten ja nuorten talo) lisäksi Jukolan alakoulussa, jossa opetusta tarjottaisiin 1.–2.-luokkalaisille. Läntisellä alueella opetusta olisi jatkossa Eteläisessä koulussa ja joko Herajoen tai Lasitehtaan koulussa. Herajoen ja Lasitehtaan koulujen tilannetta tarkasteltaisiin uudestaan viimeistään vuonna 2023.

Alakouluverkon lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksymä malli pitää sisällään linjauksen museoiden sijoittumisesta, useita kiinteistöistä luopumisia ja vuokrasuhteiden päättymisiä. Lisäksi ohjausryhmä linjasi, että yläkoulujen vähenevä oppilasmäärä tulee huomioida toimitilaohjelmaa laatiessa.

Lisätietoja

Palveluverkkouudistuksen taustoihin pääset tutustumaan tästä.

Tiedotteet ja aineistot

Kuntalaiset voivat antaa ideoita, kommentteja ja palautetta palveluverkkouudistuksesta sähköpostiosoitteella palveluverkko@riihimaki.fi. Kaikki viestit huomioidaan, mutta emme lupaa henkilökohtaista vastausta jokaiseen viestiin.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 19 Kyllä 2 Ei 19