Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginhallitus palautti palveluverkkoa koskevan päätöksen takaisin valmisteluun ja hyväksyi tilinpäätöksen

25.3.2024 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Kaupunginhallitus Palveluverkko Päätöksenteko Talous ja hankinnat Vakaan talouden ohjelma

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 25. maaliskuuta kokouksessaan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen ja palautti koulujen ja päiväkotien palveluverkkoa koskevan ehdotuksen uudelleen valmisteluun.

Kaupunginjohtaja Jouni Eho ehdotti hallitukselle, että kaupunki ei rakenna Itäistä koulua ja päiväkotia sekä luopuisi Peltosaaren koulusta vuonna 2026. Ehdotus sisälsi myös Lasitehtaan koulusta luopumisen ja Junailijankadun päiväkodin päärakennuksen käytön arvioinnin ja mahdollisen luopumisen.

Kaupunginjohtaja perusteli ehdotustaan Itäisen koulun ja päiväkodin kustannusten merkittävällä kasvulla, lapsimäärän pienentymisellä ja kaupunginvaltuuston käynnistämällä vakaan talouden ohjelmalla.

Kaupunginhallitus palautti palveluverkkopykälän uudelleen valmisteluun yksimielisesti. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan uudelleen valmistelun aikana pitää varmistaa muun muassa talouslukujen vertailukelpoisuus.

11,1 miljoonan euron ylijäämä

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen, joka on 11,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vesihuoltoliikelaitoksen osuus ylijäämästä on 1,0 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat talousarviossa ennakoitua paremmin toteutuneet verotulot, 1,9 miljoonaa euroa.

Kaupungin talouden rahavirrat muuttuivat vuonna 2023 merkittävästi. Suurimman muutoksen aiheutti sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kaupungilta hyvinvointialueelle. Muutoksen seurauksena toimialan menot ja tulot poistuivat tilinpäätöksestä (netto noin 111 miljoonaa euroa).

Verotulot kasvoivat 1,9 miljoonaa euroa talousarvioon nähden ja olivat 76,7 miljoonaa euroa. Valtionosuudet, 14,1 /miljoonaa euroa, alittivat muutetun talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla. Vuosikate oli 22,8 miljoonaa euroa eli 800 euroa asukasta kohden.

Kaupungin lainakanta oli vuoden 2023 lopussa 69,2 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvoi 11,7 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Kaupungilla oli vuoden 2023 lopussa lainaa 2 430 euroa asukasta kohden.

Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä joko 6. toukokuuta tai 10. kesäkuuta pidettävässä kokouksessa.

Tutustu päätöksentekoon kaupungin verkkosivuilla.