Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina palveluverkkoa – kaupunginjohtaja esittää, että Itäistä koulua ja päiväkotia ei rakenneta

21.3.2024 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Palveluverkko Päätöksenteko Vakaan talouden ohjelma

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 25. maaliskuuta kokouksessaan koulujen ja päiväkotien palveluverkkoa. Kaupunginjohtaja Jouni Eho ehdottaa hallitukselle, että kaupunki ei rakenna Itäistä koulua ja päiväkotia sekä luopuu Peltosaaren koulusta vuonna 2026.

Ehdotus pitää sisällään myös Lasitehtaan koulun luopumisen ja Junailijankadun päiväkodin päärakennuksen käytön arvioinnin ja mahdollisen luopumisen. Kummatkin ajoittuisivat vuodelle 2027. Lasitehtaan koulun luopumisen seurauksena vaativan erityisen tuen opetukselle haetaan paikka muiden koulujen yhteydestä.

Kustannukset kasvoivat merkittävästi

Kaupunginjohtaja perustelee ehdotustaan Itäisen koulun ja päiväkodin kustannusten merkittävällä kasvulla, lapsimäärän pienentymisellä ja kaupunginvaltuuston käynnistämällä vakaan talouden ohjelmalla.

Itäisen koulun ja päiväkodin kustannusarvio nousi vielä tällä viikolla 26,8–28 miljoonaan. Hankkeen alkaessa hinnaksi arvioitiin 13,2 miljoonaa euroa. Valtuusto on talousarviossa varannut hankkeelle 20,1 miljoonaa euroa.

Kolmisarjaisen koulun ja päiväkodin oli tarkoitus valmistua syksyksi 2026. Kolmisarjaisuudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella luokalla on kolme rinnakkaista luokkaa.

Alakoululaisten määrä laskee

Riihimäkeläisten alakoululaisten määrä vähenee nykyisestä syksyyn 2029 mennessä yli neljällä sadalla oppilaalla. Oppilasmäärän merkittävän laskun seurauksena peruskouluissa on vuonna 2029 ainakin 17 opetusryhmää vähemmän kuin kuluvana lukuvuotena. Valtuuston vuonna 2022 hyväksymässä palveluverkkosuunnitelmassa ikäluokan kooksi on määritelty 240 lasta. Viime vuosina ikäluokan koko on ollut merkittävästi pienempi, vain noin 200 lasta.

Kaupunginvaltuusto päätti vakaan talouden ohjelman laatimisesta joulukuussa 2023. Kaupunginhallitus käynnisti laadinnan tammikuussa 2024. Ohjelman tavoitteena on sopeuttaa toimintaa, rakenteita ja resursointia, jotta taloudenpito olisi kestävää pitkällä tähtäimellä. Tavoitteeseen pääsy edellyttää, että kaupungin taloutta ja omaisuutta hoidetaan suunnitelmallisesti, vastuullisesti ja tasapainoisesti.

Tutustu kaupunginhallituksen kokouksen esityslistaan verkkosivullamme.

Tutustu vakaan talouden ohjelmaan.

Lisätiedot