Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kau­pun­gin­hal­li­tus esittää valtuustolle, että Itäis­tä kou­lua ja päi­vä­ko­tia ei ra­ken­ne­ta

29.4.2024 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Asuntomessut Palveluverkko Päätöksenteko Vakaan talouden ohjelma

Keltainen kolmikerroksinen koulurakennus, aidattu piha jossa keinut. Taustalla metsää.
Haapahuhdan koulu. Kuva: Jenniina Nummela

Riihimäen kaupunginhallitus käsitteli maanantain 29. huhtikuuta 2024 kokouksessaan muun muassa koulujen ja päiväkotien palveluverkkoa, Kokonharjun asemakaavaa ja tonttijakoa sekä kaupungin ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aiesopimusta pysäköintilaitoksesta. Palveluverkosta hallitus äänesti useita kertoja, sen sijaan kaavan ja aiesopimuksen se hyväksyi yksimielisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätökseen Haapahuhdan koulun ja asuinrakennusten myymisestä. Lautakunta ei huhtikuisessa kokouksessaan hyväksynyt korkeinta tarjousta, vaan päätti laittaa kokonaisuuden uudelleen myyntiin sopivan ajan kuluttua. Korkein tarjous oli 9 621 euroa. Hallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 20. toukokuuta 2024.

Kolme muutosehdotusta ja äänestystä

Kaupunginjohtaja Jouni Eho ehdotti hallitukselle, että kaupunki ei rakenna Itäistä koulua ja päiväkotia sekä luopuu Peltosaaren koulusta vuonna 2026. Samalla liikuntatilojen määrä vähenisi. Ehdotus piti sisällään myös Lasitehtaan koulusta luopumisen ja Junailijankadun päiväkodin päärakennuksen käytön arvioinnin ja mahdollisen luopumisen. Kummatkin ajoittuisivat vuodelle 2027. Lasitehtaan koulun luopumisen seurauksena vaativan erityisen tuen opetukselle haetaan paikka muiden koulujen yhteydestä.

Kaupunginjohtaja perusteli ehdotustaan Itäisen koulun ja päiväkodin kustannusten merkittävällä kasvulla, lapsimäärän pienentymisellä ja kaupunginvaltuuston käynnistämällä vakaan talouden ohjelmalla.

Kaupunginhallituksen jäsenet tekivät kolme muutosehdotusta. Ehdotukset olivat sisällöltään hyvin erilaisia. Kolmen äänestyksen jälkeen hallitus esittää valtuustolle, että Itäistä koulua ja päiväkotia ei rakenneta. Ehdotusta kannatti seitsemän hallituksen jäsentä, neljä äänesti tyhjää.

Lisäksi hallituksen valtuustoon etenevä ehdotus pitää sisällään myös seuraavat asiat:

  • Peltosaaren koulun oppilaiden siirtyminen muihin kouluihin suunnitellaan huolella ja asianosaisia kuunnellen. Sisarusten ja kavereiden pääsy samaan kouluun huomioidaan.
  • Junailijankadun päiväkodin päärakennuksen käyttöä arvioidaan käyttötarpeen mukaisesti. Tavoitteena on luopua rakennuksesta vuonna 2027.
  • Patastenmäen ja Lasitehtaan koulujen toiminta jatkuu nykyisellään.
  • Peltosaaren alueelle kehitetään perheille palveluita sekä alueelle rakennetaan pikaisesti leikkipuisto/lähiliikuntapaikka.
  • Liikuntatilat vähenevät suhteessa valtuuston aiempaan palveluverkkopäätökseen.

Kokonharjuun 26 asuinkorttelia

Hallitus esittää yksimielisesti kaupunginvaltuustolle Kokonharjun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksymistä. Kokonharjun asemakaavan tavoitteena on uuden luonnonläheisen pientalovaltaisen asuinalueen rakentuminen. Noin kolmen kilometrin päässä rautatieasemalla sijaitsevalla alueella aiotaan järjestää vuonna 2027 asuntomessut.

Alueelle pyritään luomaan omaleimainen ilme ja monipuolisia, yhteisöllisiä asumisratkaisuja, jotka ovat yhteydessä luontoon. Alue kuuluu Kokon kaupunginosaan, ja on tällä hetkellä rakentamaton ja pääosin metsäinen.

Asemakaavaehdotuksen mukaiselle alueelle on tulossa yhteensä 26 asuinkorttelia, yksi palvelukortteli, laajat lähivirkistysalueet sekä leikkipuisto. Asuinrakennusoikeuden määrä alueella on noin 32 000 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa arviolta 640 uutta asukasta kaava-alueelle.

Peltosaareen pysäköintikeskus

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen välisen aiesopimuksen ja valtuutti kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sen. Aiesopimuksella kaupunki ja hyvinvointialue sopivat periaatteista, joiden perusteella osapuolet valmistelevat sotekeskuksen ja sen edellyttämän pysäköintilaitoksen toteutussuunnittelua.

Hyvinvointialue käynnisti lokakuussa 2023 tarveselvityksen, jonka tavoitteena on koota Riihimäen seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Peltosaareen rakennettavaan sotekeskukseen. Mikäli sotekeskus päätetään rakentaa, velvoitepysäköintipaikat sijoittuvat kaupungin suunnittelemaan ja toteuttamaan pysäköintilaitokseen.

Kaupunginvaltuusto käsittelee koulujen ja päiväkotien palveluverkkoa sekä Kokonharjun asemakaavaa, sen muutosta ja tonttijakoa kokouksessaan 6. toukokuuta 2024.

Tutustu kaupunginhallituksen kokouksen esityslistaan verkkosivullamme.

Lue lisää Kokonharjun asemakaavasta.