Palveluverkkouudistus

Riihimäen kaupunki tiivistää tulevina vuosina palveluverkkoaan. Uuden palveluverkon keskiössä on kolme uutta tai peruskorjattavaa kiinteistöä, joista keskeisin on Peltosaareen rakentuva uusi monitoimitalo. Vuoteen 2025 mennessä valmistuva kiinteistö palvelisi varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kaupungin hallinnon toimipisteenä.

Myös Kalevantalo, jonka riihimäkeläiset tuntevat entisenä kauppaoppilaitoksena, on tarkoitus peruskorjata vuoteen 2027 mennessä. Taloon on tarkoitus sijoittaa peruskorjauksen jälkeen kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminnot.

Kolmas merkittävä kiinteistökokonaisuus on museokeskus, jonne on tarkoitus keskittää Suomen lasimuseon, Riihimäen kaupunginmuseon ja taidemuseon sekä Suomen Metsästysmuseon toiminnat vuoteen 2028 mennessä.

Kaupungin kiinteistökanta pienenee

Riihimäen kaupungin nykyinen palveluverkko koostuu 60:sta eri puolilla kaupunkia sijaitsevasta toimitilasta, joista osa ei palvele nykyistä käyttötarkoitustaan tai niitä ei voi muuntaa tuleviin tarpeisiin. Esimerkiksi opetussuunnitelman vuoksi opetustiloilta vaaditaan uusia ominaisuuksia. Lisäksi kiinteistöissä on jatkuva korjaustarve.

Toteutuessaan palveluverkkouudistus vähentää kaupungin kiinteistökantaa noin kahdellakymmenellä. Bruttoneliöt vähenevät 25 000:llä. Vanhaa kiinteistökantaa poistuu noin 38 000 bruttoneliötä ja uutta tulee noin 13 000 bruttoneliötä. Tällä hetkellä kaupungilla on toimitiloja 150 000 bruttoneliön verran. Bruttoneliöihin lasketaan myös kerrosalan kuulumattomat tilat.

Palveluverkon esittelytilaisuus järjestettiin helmikuussa

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa maanantaina 27. tammikuuta. Palveluverkkoa koskevan pykälän kaupunginhallitus jätti pöydälle. Samalla hallitus päätti, että ennen seuraavaa hallituksen käsittelyä kaupunkilaisille järjestetään palveluverkkoa koskeva esittelytilaisuus. Tilaisuus pidettiin tiistaina 4. helmikuuta 2020 Kalevantalolla. Seuraavaksi palveluverkkouudistus menee jälleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätöksentekoon etenevä esitys on syntynyt WSP Finland Oy:n tekemän palveluverkkoselvityksen pohjalta. Selvityksen kartoitettiin, millainen palveluverkko palvelisi riihimäkeläisiä parhaiten tulevaisuudessa. Selvityksessä on neljä vaihtoehtoista esitystä vuosien 2019–2040 palveluverkosta.

Selvityksessä on mukana kaikki kaupungin tärkeimmät palvelut sivistyspalveluista sosiaali- ja terveyspalveluihin ja liikunta- ja vapaa-aikapalveluista ympäristöpalveluihin. Selvityksessä on otettu huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, kaupungin tulevaisuuden kasvusuunnat, väestönkehitys, olemassa olevat kiinteistöt ja niiden kunto ja kaupungin taloudellinen tilanne.

Kaupunkilaiset osallistuivat palveluverkon suunnitteluun syksyllä 2019. Sähköiseen kyselyyn vastasi yhteensä 280 riihimäkeläistä. Lisäksi kaupunki järjesti asukastilaisuuden, jossa kaupunkilaiset pääsivät kertomaan mikä nykyisissä palveluissa on hyvää ja mikä vaatii kehittämistä.

Riihimäen palveluverkkoselvitys 21.1.2020

Kyselyn tulokset

Palveluverkon alustava toteutussuunnitelma

Kaupunginjohtajan esitys 4.2.2020

1 km säteellä kouluista asuvat 2014-2019 syntyneet lapset

3 km etäisyydellä rautatieasemasta asuvat 2003-2019 syntyneet lapset

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko, p. 040 661 4010
Kaupungininsinööri Toni Haapakoski, p. 050 560 8026
Rakennuspäällikkö Hannu Mattila, p. 040 330 4872
Opetuspäällikkö Virve Jämsen, p. 040 330 4452

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 4 Kyllä 0 Ei 4