Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Räme – Hatlamminsuon yleisin suotyyppi

Lähikuva suopursusta.
Suopursu

Rämeet peittävät yli puolet Hatlamminsuon pinta-alasta. Hatlamminsuon reunarämeillä vallitseva isovarpuräme on suon yleisin suotyyppi. Seuraavaksi yleisin rämeisiin luettava suotyyppi on tupasvillaräme.

Isovarpuräme

Puusto: Paikoin varsin kookkaan puuston ehdoton valtalaji on mänty.

Kenttäkerros: Valtalajeina ovat juolukka, suopursu (kuvassa) ja muurain eli lakka. Myös mustikkaa, puolukkaa, kanervaa, tupasvillaa, variksenmarjaa ja isokarpaloa esiintyy.

Pohjakerros: Valtalajeina ovat mm. punarahkasammal ja seinäsammal.

Tupasvillaräme

Puusto: Tupasvillarämeiden puusto on melko harvaa ja kituliasta männikköä.

Kenttäkerros: Valtalajeina ovat tupasvilla, suokukka, isokarpalo ja pyöreälehtikihokki. Varsinaisia rämevarpuja kasvaa erittäin vähän.

Pohjakerros: Valtalajeina ovat rämerahkasammal ja punarahkasammal.

Lähikuva karpalosta.
Karpalo

Hatlamminsuolla vallitsevat kasvillisuustyypit *

  • Isovarpuräme (IR)
  • Tupasvillaräme (TR)

Uhanalaiset *

  • Reunoilla mustikkakorvet
  • Ruoho- ja heinäkorvet
  • Lyhytkorsinevalaikut
  • Isovarpuräme
  • Tupasvillaräme

* Riihimäen arvokkaiden luontokohteiden kartoitus 2011