Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kolme kolikkopinoa, joiden vieressä pieni puinen talo. Taustalla sumennettuja puiden oksia.
Kuva: Pixabay

Valvontasuunnitelmat ja maksutaksat

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan on koottu ympäristöterveydenhuollon valvonta yleisesti ja toimialakohtaisesti. Suunnitelma kattaa terveydensuojelu-, tupakka-, elintarvike- ja eläinlääkintähuoltolakien mukaisen toiminnan. Valvonnan tulee olla laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja ja vaaroja ehkäisevää sekä suojata kuluttajaa taloudellisilta tappioilta.

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa ohjelmakauden 2020– 2024 teemana on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät edellyttävät vuoropuhelua ja yhteistyötä eri viranomaisten (muun muassa rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, maankäyttö, hyvinvointialue, poliisi) kesken. Toimijoita on neuvottava, ohjattava ja ohjeistettava muun muassa lainsäädäntöön ja sen tulkintoihin liittyvissä asioissa.

Etelä-Hämeen ympäristöterveyden valvontasuunnitelman laadinnassa on huomioitu ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sekä keskusviranomaisten antamat toimialakohtaiset valvontaohjelmat. Valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain.

Valvontasuunnitelma sisältää valvontasuunnitelman yhteisen osion sekä elintarvikevalvonnan, terveysvalvonnan, tupakkavalvonnan ja eläinlääkintähuollon omat osiot.

Yhteystiedot