Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kuva: Pixabay

Tupakkavalvonta

Etelä-Hämeen Ympäristöterveys valvoo alueellaan tupakkalain mukaisesti tupakkatuotteiden, tupakointivälineiden, tupakan vastikkeiden ja tupakkajäljitelmien myyntiä, tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista sekä lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myyntiä.

Tupakan savu sisältää myrkyllisiä aineita ja tupakointi aiheuttaa riippuvuutta. Valvonnan tarkoituksena onkin ehkäistä tupakoinnin aloittamista, edistää lopettamista ja suojella väestöä tupakansavun haitallisilta vaikutuksilta. Erityisesti tavoite on suojata lapsia ja nuoria ympäristön tupakansavun haitoilta, sekä estää alaikäisten mahdollisuuksia hankkia tupakkaa.

 • Jos havaitset tupakointikiellon toistuvaa rikkomista, ota ensin yhteyttä tilan tai ulkoalueen haltijaan tai yleisötapahtuman järjestäjään tai hänen edustajaansa, esim. järjestysmieheen. Jos yhteydenottosi ei johda tupakoinnin loppumiseen tupakointikieltoalueella, voit ottaa virka-aikana yhteyttä terveydensuojeluviranomaiseen, työsuojeluviranomaiseen tai poliisiin sekä virka-ajan ulkopuolella poliisiin.

  Tupakkalain säännösten noudattamisesta vastaa tupakointikiellon osalta tilan tai ulkoalueen haltija tai yleisötilaisuuden järjestäjä. Heidän tulee puuttua sisätilassa tai ulkoalueella tapahtuvaan tupakkalain rikkomiseen viipymättä.

 • Tupakan myyjä vastaa siitä, että tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ei myydä alle 18-vuotiaille. Jos havaitset, että tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myydään myyntipaikassa alle 18-vuotiaille, ota yhteyttä terveydensuojeluviranomaiseen tai poliisiin.

 • Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti on luvanvaraista. Myyntiluvan käsittelee myyntipaikan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomainen. Myyntilupa on maksullinen. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä ei saa aloittaa ennen kuin kunta on myöntänyt elinkeinoharjoittajalle myyntiluvan. Tupakkatuotteita ei myöskään voi ostaa tukusta ennen kuin kunta on myöntänyt myyntiluvan.

  Vähittäismyyntilupa hyväksytään, jos tupakkalaissa edellytetyt ehdot täyttyvät ja hakemukseen on liitetty tupakkatuotteiden myynnin omavalvontasuunnitelma ja tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sijoittelu myyntipisteessä täyttää tupakkalain vaatimukset.

  Myyntilupa on pidettävä asiakkaiden nähtävillä jokaisessa tupakkatuotteen myyntipisteessä. Myyntipisteiden lukumäärän ja sijainnin sekä myyntiluvan haltijan ja myyntipaikan tietojen muutoksista tulee ilmoittaa terveydensuojeluviranomaiselle, joka päivittää tiedot Valviran ylläpitämään tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluparekisteriin.

  Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti on kielletty alle 18-vuotiaille. Myyntikieltoilmoitus on oltava esillä tupakan myyntipisteellä.

  Nuuskan myynti Suomessa on kielletty. Purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa ei saa myydä tai muutoin luovuttaa tai välittää.

  Nikotiininesteiden myyntiin ottaminen

  Vähittäismyyntiluvan haltija, jonka lupa on myönnetty ennen 15.8.2016 (vanhan tupakkalain nojalla), saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä, kun on tehnyt kirjallisen ilmoituksen asiasta ja toimittanut päivitetyn omavalvontasuunnitelman sekä selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista. Ilmoitusten käsittelystä peritään taksan mukainen maksu. Nikotiininesteiden myyntiin ottaminen vaikuttaa vuosittaisen valvontamaksun suuruuteen.

 • Tupakkalaki tiukentui 1.5.2022 ja myyjien omavalvontavelvollisuus laajeni tuotteiden lainmukaisuuden valvontaan ikärajavalvonnan lisäksi. Tarkoituksena on, että koko myyntiketju osallistuu tuotevalvontaan aiempaa tehokkaammin ja että lainvastaisia tuotteita ei myydä kuluttajille. Elinkeinonharjoittajien on päivitettävä nykyiset omavalvontasuunnitelmat huhtikuun 2023 loppuun mennessä.

  Elinkeinonharjoittajan tulee varmistua siitä, että myynnissä olevien tuotteiden myyntipakkaukset ovat lainmukaiset (muun muassa brändit ja logot on kielletty) ja että myynnissä olevista tuotteista on tehty tupakkalain vaatimat ilmoitukset. Elinkeinonharjoittaja tarkistaa Valviran julkisesta tuotehausta, onko ilmoitukset tehty asianmukaisesti.

  Lisää tietoan saat Valviran sivuilta.

Yhteystiedot

Jokioisten toimipiste. Rekisteröidyt elintarvikehuoneistot (Forssan seutu), kasviperäisten elintarvikkeiden alkutuotanto, ravintolisät, uuselintarvikkeet, leipomot