Celian palvelut

CELIAN PALVELUT Celia on valtion ylläpitämä erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta lukemisesteisille mm. äänikirjoina. Lukemiseste voi olla esimerkiksi • näkövamma tai heikentynyt näkö • luki- ja/tai oppimisvaikeudet • kehitysvamma • liikkumiseen liittyvät esteet (esim. lihassairaus, reuma, heikentynyt lihaskunto) • kognitiivisiin taitoihin liittyvät ongelmat (esim. keskittymis- ja oppimisvaikeudet, ADHD, muistihäiriöt, afasia) • tilapäinen lukemiseste (esim. … Lue lisää