Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Tyvestä puuhun

Mitä

Varhaiskasvatuksessa medialukutaitoa, digitaalista osaamista sekä ohjelmointiosaamista 0–3-vuotiaille sekä perhepäivähoidon lapsille.

Mil­loin

Hanke on käynnissä 1.1.2023–31.7.2024.

Ra­hoi­tus

Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa ja ministeriö on myöntänyt sille valtion erityisavustusta.

Tyvestä puuhun-hanke perustuu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaan. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Uudet lukutaidot -ohjelmasta vastaavat Opetushallitus sekä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Ohjelman tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten medialukutaitoa, digitaalista osaamista sekä ohjelmointiosaamista. Nämä ovat taitoja, joita lapset tarvitsevat arjessaan nyt ja tulevaisuudessa. Näille osaamisen alueille on laadittu osaamisen kuvaukset tukemaan henkilöstön työtä. Samalla ne edistävät yhdenvertaisen opetuksen toteutumista Suomessa.

Tyvestä puuhun -hankkeen tavoitteena on Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman mukaisen toiminnan tuominen varhaiskasvatuksen arkeen. Samalla lisätään henkilöstön ja lasten osaamista ja tehdään pieniä laitehankintoja.

Pääpaino hankkeessa on alle 3- vuotiaissa lapsissa. Lisäksi tavoitteena on perhepäivähoidon ominaispiirteiden huomioiminen ja erityisesti tälle toimintamuodolle ominaisen pedagogiikan rakentaminen.

Lue lisää: Uudet lukutaidot

Yhteystiedot