Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Puhu poliitikolle

Mitä

Puhu poliitikolle -demokratiahanke toteutetaan Ratamo-kirjastoissa eli Riihimäellä, Hausjärvellä, Lopella, Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä.

Mil­loin

Hanke on käynnissä 31.1.2022–31.12.2023.

Ra­hoi­tus

Valtionrahoitus, myöntäjänä Etelä-Suomen Aluehallintavirasto.

Tie­to­ja hank­kees­ta

Kirjaston tehtävä on muun muassa tukea monipuolista lukutaitoa, monimuotoista yhteiskuntaa, demokratiakehitystä ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta. Vuonna 2017 astui voimaan kirjastoja koskeva lainsäädäntö (1492/2016), joka laajensi kirjastojen yhteiskunnallista tehtävää ja kasvatti ja tarkensi sen yhteisöllistä vastuuta. Eduskunnan puhemiehistö esitti samana vuonna toiveen, jonka mukaan kirjastojen roolia vahvistettaisiin poliitikkojen ja kansalaisten tapaamispaikkoina.

Puhu poliitikolle -hankkeen tavoitteena on tuoda demokratia lähemmäs ihmisten arkea. Luomme kirjastoista demokraattisen päätöksenteon ja osallisuuden kohtauspaikkoja, jossa kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan arkeensa vaikuttavaan päätöksentekoon. Ratamo-kirjastoissa lähdetään hankkeen myötä tutkimaan, millaista demokratiatyötä kirjastoissa voidaan tehdä ja toteuttamaan mm. Politiikan päiväkahvit – tilaisuuksia. Tilaisuuksissa kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua rentoon kahvitapahtumaan kaupungin päättäjien kanssa. Kahvittelun lomassa kaupunkilaisilla on mahdollisuus kysellä päättäjiltä heitä askarruttavista asioista.

Riihimäen kirjaston tapahtumat näet kirjaston Facebook ja Instagram -kanavilla. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää: Demokratia lähemmäs ihmisen arkea