Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Vantaanjoen uoman siirtäminen Jokikylässä alkaa putki- ja johtosiirroilla

7.9.2023 Tiedotteet Asu ja rakenna Asemanseutu Asuminen Jokikylä Kadut Katutyöt Vantaanjoki

Jokikylän kaavakuva, jossa alue rajattuna.

Vantaanjoen uoman siirtäminen Jokikylän kaavan mukaiseen uuteen sijaintiin alkaa putki- ja johtosiirroilla sekä pilaantuneiden maiden puhdistuksella.

Riihimäen Kaukolämpö Oy ja Riihimäen Vesi -liikelaitos aloittavat syksyn 2023 aikana putki- ja johtosiirtotyöt Jokikylän ja Eteläisen Asemakadun alueella. Syksyn putki- ja johtosiirtotyöt aiheuttavat haittaa liikenteelle Eteläisellä Asemakadulla eli esimerkiksi Matkakeskuksen (Eteläinen Asemakatu 2) ja virastokeskus Veturin (Eteläinen Asemakatu 4) ympäristössä.

Uuden kaukolämpölinjan rakentaminen on alkanut Siltakadun suunnalta elokuun lopulla. Vesihuollon siirtosuunnitelmat ovat valmistumassa syyskuun alkupuoliskolla.

Riihimäen Vesi ja Riihimäen Kaukolämpö joutuvat kaivamaan osittain samoissa kohdissa, mutta tilanpuutteen takia ja työteknisistä syistä työtä ei voida tehdä yhtä aikaa.

Riihimäen kaupunki on teettänyt Jokikylässä tutkimuskartoituksen, jossa selvitettiin, onko alueella pilaantuneita maita. Tutkimuksissa on löytynyt muutamia kohteita, joiden alueella tullaan tekemään roskien siivousta sekä massanvaihtoa. Pilaantuneisiin maihin liittyvien töiden suunnitelmat valmistuvat syyskuussa ja suunnitelmien mukaiset työt alkavat alustavasti marraskuussa 2023.

Uoman siirto alkaa ensi kesänä

Alustavan aikataulun mukaan Jokikylän yleisten alueiden sekä Vantaanjoen siirron rakennussuunnitelmat valmistuvat 1.4.2024 mennessä. Itse uomaa on tarkoitus päästä siirtämään kesän 2024 aikana.

Jokikylän uuden kaavan mukaan Vantaanjoen uoma siirretään Jokikylän tulevan asuinalueen kannalta keskeiselle sijainnille. Ensimmäisessä vaiheessa tulevan uuden uoman penkereet vahvistetaan ennen uuden uoman kaivamista. Uusi uoma kaivetaan kuivatyönä siten, että yhteys vanhaan uomaan pysyy kiinni mahdollisimman pitkään. Näin työt saadaan tehtyä ilman virtaavan veden aiheuttamaa haittaa. Uuden uoman kaivu- ja vahvistustöiden jälkeen Vantaanjoen vesi ohjataan hallitusti virtaamaan uudessa uomassa, jonka jälkeen aloitetaan vanhaan uomaan kohdistuvat työt.

Vanha uoma siivotaan ja puhdistetaan rakentamista varten. Vanhasta uomasta poistetaan liejuinen sedimentti ja mahdolliset pilaantuneet ainekset. Tämän jälkeen vanhan uoman osuus täytetään maa-aineksilla tulevaa rakentamista varten.

Jokiuoman ympärille yleinen puistoalue

Jokikylän asuinalue ja uoman varrelle rakennettava puisto on yksi asemanseudun yleissuunnitelman mukaisista Riihimäen uusista asuinalueista. Tavoitteena on luoda Jokikylän alueelle korkealaatuinen ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen asuinalue kävelymatkan päähän rautatieasemasta. Keskeiseen rooliin tulee asuinalueen keskelle siirrettävä Vantaanjoki ja jokiuoman ympärille muodostuva julkinen puistoalue.

Jokikylän asuinalue ja puisto -verkkosivu

Riihimäki järjestää tontinluovutuskilpailun Jokikylässä (tiedote 18.8.2023)

Yhteystiedot