Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäki järjestää tontinluovutuskilpailun Asemanpuiston Jokikylässä

18.8.2023 Tiedotteet Asu ja rakenna Tontti Arkkitehtuuri Asemanseutu Asuminen Rakentaminen

Kartta Jokikylän alueesta
Kortteli 511 oranssilla rajattuna Jokikylän asemakaavassa. Kuvan ylälaidassa virastokeskus Veturi ja oikealla rautatie. Eteläinen Asemakatu rajaa aluetta vasemmalla.

Riihimäen elinvoimalautakunta päätti 17. elokuuta tontinluovutuskilpailun järjestämisestä Jokikylän korttelin 511 alueella. Jokikylä kuuluu Riihimäen asemanseutuun. Asemanseudun kehittäminen on yksi kaupungin strategian kärkihankkeista.

Jokikylän asuinalueen ja puiston asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on tullut lainvoimaiseksi 3.8.2023. Kaavan tavoitteena on ollut luoda korkealaatuinen ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen uusi asuinalue kävelymatkan päähän rautatieasemasta.

Kaava on laadittu tarkoituksellisesti yleispiirteisenä perustuen ajatukseen, että rakentamista ohjataan myös tontinluovutuskilpailuilla, joita järjestetään alueelle tontti kerrallaan.

Kilpailulla etsitään laadukkaita ehdotuksia alueen arkkitehtuuriin

Tontinluovutuskilpailuilla varmistetaan tulevan asuinalueen arkkitehtoninen laatu ja tarjotaan mahdollisuus kilpailijoille esittää uusia ideoita ja ajatuksia laadukkaaseen asuinrakentamiseen. Jokikylän alueelle on tarkoitus sijoittua myös asuntomessujen oheiskohteita, mikäli asuntomessuhanke toteutetaan Riihimäellä.

Ensimmäinen Jokikylän tontinluovutuskilpailuista käsittää kilpailualueenaan Jokikylän korttelin 511, joka sijaitsee lähinnä keskustaa. Kilpailun lähtökohtana on rakennusliike-suunnittelutoimisto-yhteistyö. Voittaneen ryhmän rakennusliikeosapuoli saa palkintona Jokikylän korttelin 511 asemakaavan mukaisten tonttien lunastusoikeuden. Korttelin kiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa.

Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Safan kanssa

Elinvoiman toimiala toteuttaa kilpailun yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto Safan kanssa. Safa tuo osaamistaan muun muassa kilpailuehdotusten arviointiin, kilpailuohjelman valmisteluun sekä edustajansa arviointiryhmään. Arviointiryhmään tulee edustajat myös kaupungin viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä.

Arviointiryhmä pääsee valitsemaan kilpailun voittajan loppukeväällä 2024. Tontin toteutuksen on tarkoitus käynnistyä kilpailun jälkeen.

Yhteystiedot