Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Senioritoiminnalle Kanta-Hämeen laajuinen yhteistyöverkosto

28.8.2023 Tiedotteet Avoin senioritoiminta Hyvinvointi Riksula

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen eli OmaHämeen toiminnan myötä senioripalvelut Kanta-Hämeen alueella tullaan harmonisoimaan. Harmonisointi tarkoittaa palvelujen yhdenvertaistamista ja tasapuolistamista.

Ennaltaehkäisevä työ, joka on muun muassa kuntien tehtävä, on tärkeässä roolissa seniorien hyvinvoinnin edistämisessä sote-palvelujen tukena. Seurakunnat, yhdistykset ja säätiöt ovat kuntien rinnalla avainasemassa ennaltaehkäisevässä työssä. Ennaltaehkäisevää työtä tekevät muun muassa Riihimäellä kohtaamispaikka Riksula ja Kotokartanosäätiö, Hämeenlinnassa Vapaaehtoiskeskus Pysäkki sekä Forssassa Ystävän kammari ry. Nämä toimijat ovat yhdessä rakentaneet omaehtoisen verkoston tehostaakseen yhteistyötä ennaltaehkäisevän työn parissa.

”Alueellisen verkostoitumisen tavoitteena on ennaltaehkäisevän työn merkityksellisyyden vahvistaminen ja tietoisuuden lisääminen siitä monipuolisesta ja vaikuttavasta työstä, jota tahoillamme teemme”, kertoo Riihimäen kaupungin avoimen seniorityön toiminnanohjaaja Reija Lumivuokko.

”Meitä toimijoita yhdistää ikääntyvien hyvinvoinnin ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen”, kertoo Hämeenlinnan kaupungin Pysäkin toiminnanohjaaja Jenni Orjasniemi. ”Pienillä teoilla voi olla suuri merkitys. Esimerkiksi kerran viikossa vapaaehtoisen soittama puhelu yksinäisyyttä kokevalle ikääntyvälle voi keventää ensihoidon taakkaa”, Orjasniemi jatkaa kannustaen kuntalaisia mukaan vapaaehtoistoimintaan.

”Seudullinen yhteistyö mahdollistaa hyvien käytäntöjen sekä ideoiden jakamisen toistemme kanssa oman toiminnan rikastamiseksi. Opimme toisiltamme ja voimme keskustella avoimesti vertaistukea hyödyntäen”, toteaa Riksulan toiminnanohjaaja Alma Ylätalo Riihimäen kaupungin avoimista hyvinvointipalveluista.

Toimiva yhteistyö ennaltaehkäisevän työn ja OmaHämeen välillä lisää hyvinvointia ja tuo säästöä puolin ja toisin.

Kotihoidosta tai palveluohjauksesta voi ohjautua asiakkaita Riihimäen avoimeen senioritoimintaan, Pysäkille tai Ystävän kammarille ja niistä taas ohjataan tarvittaessa OmaHämeen palveluihin.

Sitra on esittänyt vuoden 2023 megatrendeissään eliniän pitenemisen ja väestön ikääntymisen olevan kehityssuunta, joka haastaa yhteiskuntaa monin eri tavoin. Samaan aikaan työikäisten määrä suhteessa vanhenevaan väestöön pienenee ja ikääntyville suunnattujen palvelujen tarve lisääntyy.

Lisätiedot Riihimäen palveluista

Riksula

Riihimäen kaupungin avoin senioritoiminta 

Kotokartanosäätiö

Avoimet hyvinvointipalvelut, Riksula