Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Ilmanlaatu on Riihimäellä pääosin hyvää

5.10.2023 Tiedotteet Asu ja rakenna Keskusta Liikenne ja kadut Tapahtumat Ympäristö ja luonto

Ylöspäin nousevalla keskustan kadulla autoja, puut ruskan väreissä taustalla.
Kuva: Teemu Virtanen

Riihimäen ilmanlaatuselvitys 2023 on julkaistu tänään. Ilmatieteen laitos selvitti kaupungin tilauksesta Riihimäen autoliikenteen, energiantuotannon ja teollisuuden aiheuttamia vaikutuksia ilmanlaatuun. Myös kotitalouksien puunpolton vaikutuksia ilmanlaatuun selvitettiin.

Tutkimuksen mukaan ilmanlaatu on Riihimäellä pääosin hyvää. Pitoisuuksissa on kuitenkin alueellista ja ajallista vaihtelua. Ilmanlaatu on erityisen hyvää maaseutumaisilla alueilla kauempana keskustasta ja vilkkaista liikenneväylistä. Ajoittain ilmanlaatu voi heikentyä Riihimäen vilkkaimpien väylien varsilla sekä tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla.

Autoliikenne ja puunpoltto vaikuttavat eniten

Ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävimmin autoliikenteen päästöt, kotitalouksien puunpoltto, katupöly sekä pienhiukkasten kaukokulkeuma.

  • Merkittävin vaikutus Riihimäen typpidioksidin pitoisuuksiin on autoliikenteen päästöillä.
  • Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet kohoavat etenkin katupölykaudella vilkkaasti liikennöityjen väylien läheisyydessä. Hengitettävien hiukkasten korkeiden pitoisuuksien muodostumiseen voidaan merkittävästi vaikuttaa katujen talvikunnossapidolla sekä oikea-aikaisella hiekanpoistolla ja pölynsidonnalla.
  • Kaukokulkeuma ja taustapitoisuudet aiheuttavat suurimman osan pienhiukkaspitoisuuksista.
  • Päästölähteistä kotitalouksien puunpoltto ja autoliikenne aiheuttavat merkittävän lisän pienhiukkaspitoisuuksiin pientaloalueilla ja liikenneväylien vaikutusalueella.
  • Energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen vaikutus ilmanlaatuun hengityskorkeudella on sen sijaan pieni, koska päästöt vapautuvat pääsääntöisesti korkeista piipuista, jolloin ne leviävät ja laimenevat tehokkaasti.

WHO:n pienhiukkaspitoisuuksien ohjearvot ylittyvät kaukokulkeuman vuoksi

Typpidioksidin, pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet Riihimäellä alittavat ilmanlaadun raja-arvot. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo ei ylity, mutta vuorokausipitoisuudet voivat ylittää raja-arvotason useamman kerran vuoden aikana.

Pienhiukkaspitoisuuksille annetut Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjearvot ylittyvät, mikä johtuu pääosin pienhiukkasten kaukokulkeumasta. Raja-arvoilla pyritään vähentämään tai ehkäisemään terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia.

Tule kuulemaan tuloksista 26. lokakuuta etätilaisuuteen

Tervetuloa kuulemaan Riihimäen ilmalaadusta torstaina 26. lokakuuta kello 17.30 pidettävään tilaisuuteen, joka järjestetään Teams-etätilaisuutena. Tapahtuman linkki löytyy kaupungin Ilmanlaatu-verkkosivulta.

Ilmatieteen laitoksen tiedote Riihimäen ilmanlaatuselvityksestä 2023

Riihimäen ilmanlaatuselvitys 2023 (pdf)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun vastuualueen johtaminen, kehittämishankkeet, ympäristöntilan seuranta, uudet ympäristöluvat, vesiensuojelu- ja luonnonsuojeluasiat