Ympäristönsuojelumääräykset

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Määräykset ovat voimassa koko Riihimäen kaupungin alueella ja ne velvoittavat asuinpaikasta riippumatta kaikkia kaupungin alueella toimivia, kuten asukkaita, kiinteistönomistajia ja toiminnanharjoittajia. Lisäksi erityisiä määräyksiä on annettu pohjavesi- ja tulvavaara-alueille sekä rantavyöhykkeille.

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto on päätöksellä 28.3.2018 § 35 hyväksynyt Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.6.2018.

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, voimaantulo 1.6.2018

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Riihimäen ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0