Nuorisotyö

Nuorisotyö on kunnan tehtäviin kuuluvaa lakisääteistä palvelua. Kaikki alle 29-vuotiaat kuuluvat nuorisolain piiriin. Nuorisotyö toimii tukena nuoren kasvulle ja tarjoaa turvallisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia toimien myös kodin ja koulun tukena kasvatustyössä.

Valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma 2020-2023 (VANUPO) antaa suuntaviivoja paikallisen ja alueellisen nuorisotyön kehittämiselle koko maassa. Linkki ohjelmaan: https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/valtakunnallinen-nuorisotyon-ja-politiikan-ohjelma-2020-2023-hyvaksytty

Nuorisotyössä on keskeistä nuorten elämä, hyvinvointi, yhteisöllisyys toiminnassa sekä osallistuminen palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Monialaisesta yhteistyöstä säädetään Nuorisolaissa. Tuloksellinen nuorisotyö ei ole mahdollista ilman eri toimijoiden vuorovaikutusta ja tietoisesti rinnakkaista roolia yhteisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Kunnan nuorisotyön kumppaneita ovat kulttuurin ja liikunnan toimijat, koulut, seurakunnat, nuorisotyötä tekevät yhdistykset, työvoima- ja elinkeinotoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä poliisiviranomaiset.

Visiomme:
”Riihimäkeläiset nuoret ovat aktiivisia ja vastuullisia toimijoita, joilla on terveet elämäntavat sekä turvallinen yhteisö harrastaa ja toimia.”


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 7 Kyllä 3 Ei 7