Hallintosääntö, delegointisäännöt, taksat ja organisaatio

Hallintosääntö ja delegointisäännöt

Hallintosääntö kv 16.8.2021 voimaan 25.8.2021
Hallinto- ja konsernipalvelut delegointisääntö 1.8.2020
Elinvoiman toimialueen delegointisääntö 9.8.2021
Sivistyksen ja osaamisen toimialueen delegointisääntö 12.8.2019
Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö 1.9.2019 (Hallintoa, taloutta ja henkilöstöä koskeva)
Sosiaali ja terveystoimen delegointisääntö 1.7.2020 (Asiakkaiden oikeudet ja asema)
Teknisen toimialueen delegointisääntö 1.8.2021

Taksat

Kunnan maksut voivat olla perusteeltaan julkisoikeudellisia tai yksityisoikeudellisia. Julkisoikeudellisten maksujen perusteista päätetään yleisesti valtuuston hyväksymässä taksassa.

Asemakaavoitukseen, suunnittelutarveratkaisuihin ja poikkeamispäätöksiin liittyvät taksat
Julkisuuslain piiriin kuuluvat kaupunginhallituksen määräämät maksut
Jätetaksa 2021
Kesäterassien alueiden vuokrat ja käytännöt kaudella 2021
Katulupien ja haittamaksujen taksat 1.8.2019 alkaen
Yleisten alueiden maksut ja taksat 15.6.2021 alkaen
Kiinteistötoimitusmaksutaksa
Maa-ainestaksa
Maan ja lumen vastaanottomaksut
Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut
Rengaslukon käyttöä sekä ajoneuvon siirtämistä ja hävittämistä koskeva taksa
Riihimäen kaupungin viranomaisten toimituskirjoista perittävät lunastukset ja asiakirjan lähettämisestä kannettavat maksut ja palvelumaksut
Riihimäen Veden hinnastot >>
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.10.2020

Organisaatio

Riihimäen kaupungin organisaatio 25.8.2021 alkaen


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3