R a k e n n e t u n   y m p ä r i s t ö n   o h j e l m a

RiiConnecting

Riihimäki-strategiassa 2030 tulevaisuus syntyy kohtaamisista. Suunnittelulla ja rakentamisella luodaan kiinnostavaa kaupunkiympäristöä, jossa on houkuttelevaa kulkea ja kohdata muita. Riihimäen ensimmäisen Rakennetun ympäristön ohjelman laadinta käynnistyi osana yleiskaava 2035 -työtä syksyllä 2015. Ohjelmassa määritellään kaupungin rakennettua ympäristöä koskevat laatutavoitteet ja niitä varten tarvittavat toimenpiteet. Tavoitteiden ja toimenpiteiden lähtökohtana on ihmisen mittakaava.

Ohjelmatyö on nyt valmis!

Riihimäen Rakennetun ympäristön ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.6.2018 (§ 66). Ohjelmatyötä jatkettiin syksyllä 2018 laatimalla toteuttamissuunnitelma ohjelmassa esitetyille toimenpiteille. Jatkossa ohjelman toteutumista seurataan ja päivitetään vuosittain.

Klikkaa alla olevaa kuvaa ja tutustu ohjelmaan!

Ohjelma muotoutui yhdessä tekemällä

Ohjelmaa tehtiin vuorovaikutteisesti yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Keväällä 2016 järjestettiin verkossa kysely, jossa oli mahdollista vastata Riihimäen rakennettua ympäristöä koskeviin kysymyksiin sekä merkitä kohteita kartalle. Vastauksia saatiin hyvin ja kyselyn tuloksia hyödynnettiin ohjelmaa laadittaessa.

Kaikille kaupunkilaisille avoin rakennetun ympäristön learning café -työpaja järjestettiin tiistaina 14.3.2017 Riihimäen taidemuseossa. Pöytien ympärille kerääntyi innokas joukko kaupunkilaisia keskustelemaan Riihimäen rakennetun ympäristön erityispiirteistä ja kehittämisen kohteista. Tilaisuudessa kuultiin myös kaupunginjohtaja Sami Sulkon tervehdys sekä riihimäkeläisen Juho Haaviston esitys Riihimäestä pikkukaupunkina, jossa on paljon mielenkiintoista rakennettua ympäristöä. Lapset pääsivät askartelemaan taloja omassa työpajassaan.  Riihimäen asukaslehdessä Koti & Kaupunki 1/2017 on laaja juttu työpajasta. Teemoista käytyjen keskustelujen tulokset on koottu myös yhteenvetoon: Rakennetun ympäristön työpaja 15.3.2017

Rakennetun ympäristön ohjelman luonnoksesta sai antaa palautetta 19.2.-18.3.2018. Lisäksi ohjelmaluonnoksesta pidettiin keskustelutilaisuus 28.2.2018 Riihimäen taidemuseolla. Tilaisuuden aluksi esiteltiin ohjelmaluonnoksen sisältöä ja lyhyillä tietoiskuilla nostettiin esille viisi ohjelman teemaa, joista asukkaiden kanssa haluttiin erityisesti keskustella: kaupunkikuva ja -taide, solmukohdat ja maamerkit, kaupunkisäpinä, rakennusperintö ja täydennysrakentaminen sekä kaupunkivihreä ja puistot. Tutustu keskustelusta koottuun yhteenvetoon Koti&Kaupunki -blogissa. Luonnos viimeisteltiin saadun palautteen ja keskustelutilaisuuden kommenttien perusteella kaupunginhallitusta ja –valtuustoa varten.

Paljon kiitoksia kaikille työhön osallistujille!

 

Lisätietoja

Niina Matkala
yleiskaava-arkkitehti
050 433 5455

Paula Leppänen
kaavoitusinsinööri
(työvapaalla)

etunimi.sukunimi@riihimaki.fI

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0