Asemanseudun yleissuunnitelma

Asemanseudun yleissuunnitelmassa esitetään maankäytön, liikenteen ja palvelujen kokonaisuuden tavoitetila. Se tarkentaa asemanseudulle ja keskustaan laadittua visiota (KV 4.2.2019 § 5). Laadittava yleissuunnitelma ohjaa asemanseudun tarkempaa kaupunkiympäristön suunnittelua ja asemakaavoitusta. Työssä huomioidaan myös koko kaupungin pysäköintiohjelman tuloksena syntyvät linjaukset. Tarkoituksena on, että yleissuunnitelma on valmis hyväksymistä varten vuoden 2019 lopulla.

Kolme luonnosvaihtoehtoa – Tähti, Rata ja Väylä

Vaihtoehdot Tähti, Rata ja Väylä toimivat lopullisen yleissuunnitelman kehittämisen lähtökohtana. Vaihtoehdoista Tähti pohjautuu vahvimmin aiemmin hyväksyttyyn asemanseudun ja keskustan visiotyöhön. Rata korostaa radan molemmin puolin sijoittuvaa tiivistä rakentamista Jokikylästä Veturitalleille. Väylä puolestaan tuo esille reitin Hämeenkadulta Veturitallien kautta Peltosaareen. Kaikkia ehdotuksia yhdistää halu kehittää Riihimäen asemanseudusta laadukas ja viihtyisä kaupunkiympäristö, jossa yhdistyvät ekologinen, toiminnallinen ja sujuva arki.

 


ASEMANSEUDUN YLEISSUUNNITELMALUONNOKSET  — TÄHTI, RATA JA VÄYLÄ
Koko aineisto: prosessi, analyysi, suunitteluperiaatteet, yleissuunnitelmaluonnokset, vaikutusten arviointi ja lähteet

ASEMANSEUDUN YLEISSUUNITELMALUONNOKSET — TÄHTI, RATA JA VÄYLÄ
Suunnitelmaluonnokset

 

Riksu tehdään yhdessä!

Asemanseudun yleissuunnitelman tärkein tavoite on luoda nykyisiä ja tulevia riihimäkeläisiä mahdollisimman hyvin palveleva asemanseutu. Se tehdään yhdessä kaupunkilaisten, paikallisten toimijoiden, luottamushenkilöiden ja elinkeinoelämän kanssa. Työpajoilla, esittely- ja keskustelutilaisuudella ja karttakyselyllä haetaan mielipiteitä, näkemyksiä ja tietoa riihimäkeläisten, erilaisten toimijoiden ja sidosryhmien suunnittelulle asettamista tavoitteista. Lopullinen näkemys asemanseudun yleissuunnitelmasta muodostetaan luonnoksista saadun palautteen perusteella.


Tähti, Rata ja Väylä esitellään riihimäkeläisille 14.8.

Asemanseudun yleissuunnitelmaluonnokset Tähti, Rata ja Väylä ovat esillä Atomissa keskiviikkona 14.8. klo 16.30–19.  Vaihtoehtoja ovat paikalla esittelemässä kaupungin virkamiehet ja suunnittelijat. Esilllä on myös tekeillä oleva Riihimäen pysäköintiohjelma.

Tervetuloa!

 


Karttakysely verkossa 13.8.-26.8.19  — vastaa ja vaikuta!

Tutustu luonnosvaihtoehtoihin karttapohjaisessa verkkokyselyssä ja kerro, mitä mieltä olet. Kysely on avoinna 13.8.-26.8.2019

Klikkaa kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/6796/

 

 

Lisätietoja:

Anniina Korkeamäki
kaavoituspäällikkö
019 758 4826

Niina Matkala
yleiskaava-arkkitehti
019 758 4831

etunimi.sukunimi@riihimaki.fI

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0