Asemanseudun yleissuunnitelma

Asemanseudun yleissuunnitelmassa esitetään maankäytön, liikenteen ja palvelujen kokonaisuuden tavoitetila. Se tarkentaa asemanseudulle ja keskustaan laadittua visiota (KV 4.2.2019 § 5). Yleissuunnitelma ohjaa asemanseudun tarkempaa kaupunkiympäristön suunnittelua ja asemakaavoitusta. Työssä huomioidaan myös koko kaupungin pysäköintiohjelman tuloksena syntyvät linjaukset. Tarkoituksena on, että yleissuunnitelma on valmis hyväksymistä varten vuoden 2019 lopulla.

Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn yleissuunnitelman perusteella laaditaan neljälle alueelle viitesuunnitelmat asemakaavoituksen tueksi. Ensimmäinen yleisuunnitelmaan perustuva asemakaavan muutos laaditaan todennäköisesti Jokikylän alueelle.

Luonnosvaihtoehdot: Tähti, Rata ja Väylä

Vaihtoehdot Tähti, Rata ja Väylä toimivat lopullisen yleissuunnitelman kehittämisen lähtökohtana. Vaihtoehdoista Tähti pohjautuu vahvimmin aiemmin hyväksyttyyn asemanseudun ja keskustan visiotyöhön. Rata korostaa radan molemmin puolin sijoittuvaa tiivistä rakentamista Jokikylästä Veturitalleille. Väylä puolestaan tuo esille reitin Hämeenkadulta Veturitallien kautta Peltosaareen. Kaikkia ehdotuksia yhdistää halu kehittää Riihimäen asemanseudusta laadukas ja viihtyisä kaupunkiympäristö, jossa yhdistyvät ekologinen, toiminnallinen ja sujuva arki.

YLEISSUUNNITELMALUONNOKSET LADATTAVINA TIEDOSTOINA
Koko aineisto (prosessi, analyysi, suunnitteluperiaatteet, yleissuunnitelmaluonnokset, vaikutusten arviointi ja lähteet)
Yleissuunnitelmaluonnokset

Riksu tehdään yhdessä!

Riihimäen asemanseudun kolmea luonnosvaihtoehtoa esiteltiin yleisölle elokuussa.

Luonnosvaiheen osallistumisen raportti on nyt julkaistu.

Kaupunkilaiset tutustuivat luonnoksiin ja antoivat niistä palautetta verkkokyselyn avulla ja Kauppakeskus Atomissa 14.8.2019 järjestetyssä avoimessa tilaisuudessa. Luonnoksia kommentoitiin myös luottamushenkilöille, sidosryhmille ja virkamiehille suunnatuissa työpajoissa. Vaihtoehdoille oli annettu nimet Tähti, Rata ja Väylä. Vaihtoehdot syntyivät kaupungin ja kolmen arkkitehtitoimiston LSV-JOLMA-TUPA-yhteenliittymän, maisema- ja hulevesisuunnittelusta vastaavan Nomaji Oy:n ja liikennesuunnittelusta vastaavan Ramboll Oy:n kanssa.

Kaikissa kolmessa yleissuunnitelmaluonnoksessa oli palautteen perusteella erotettavissa niin hyviä kuin kehitettäviäkin ratkaisuja ja kohteita. Sen vuoksi yhden vaihtoehdon valitsemisen sijaan tarkoituksenmukaisinta on jatkaa yleissuunnittelua yhdistämällä eri luonnosten parhaita elementtejä toimivaksi kokonaisuudeksi. Näitä elementtejä peilataan aiemmin tehtyyn ja hyväksyttyyn asemanseudun visiotyöhön.

Raportti ladattavana tiedostona

Kiitos kaikille osallistujille!

 

Lisätietoja:

 

Jari Jokivuo
vs. kaavoituspäällikkö
019 758 4828

 

Niina Matkala
yleiskaava-arkkitehti
019 758 4831

 

 

 

etunimi.sukunimi@riihimaki.fI

 

Juha Luoma
arkkitehti, Arkkitehdit LSV Oy

040 719 6211

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 2 Kyllä 1 Ei 2