Asemanseudun yleissuunnitelma

Asemanseudun yleissuunnitelmassa esitetään maankäytön, liikenteen ja palvelujen kokonaisuuden tavoitetila. Se tarkentaa asemanseudulle ja keskustaan laadittua visiota (KV 4.2.2019 § 5). Laadittava yleissuunnitelma ohjaa asemanseudun tarkempaa kaupunkiympäristön suunnittelua ja asemakaavoitusta. Työssä huomioidaan myös koko kaupungin pysäköintiohjelman tuloksena syntyvät linjaukset. Työ tehdään yhdessä, kaupunkilaisten, paikallisten toimijoiden, luottamushenkilöiden ja elinkeinoelämän kanssa. Tarkoituksena on, että yleissuunnitelma on valmis hyväksymistä varten vuoden 2019 lopulla.

Lisätietoja

Anniina Korkeamäki
vt. kaavoituspäällikkö
019 758 4826

Niina Matkala
vt. yleiskaava-arkkitehti
019 758 4831

etunimi.sukunimi@riihimaki.fI

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0