Jätehuolto

Kiertokapula logo

Riihimäen kaupungin jätehuollon järjestää Kiertokapula Oy

Jätehuollon asiakaspalvelu ja laskutus

Kiertokapula Oy
075 753 0010
asiakaspalvelu(at)kiertokapula.fi
www.kiertokapula.fi

Jätelautakunta Kolmenkierto

Jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa Jätelautakunta Kolmenkierto. Jätelautakunta on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii 12 kunnan yhteisenä lautakuntana. Jätelautakunta hoitaa jätelain mukaiset ja osakaskuntien yhdessä sopimat jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät.

Jätelautakunta muun muassa hyväksyy jätehuoltomääräykset ja päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta (esimerkiksi pidennetty jäteastian tyhjennysväli), hyväksyy jätetaksan, määrää jätemaksut ja käsittelee jätemaksuja koskevat muistutukset sekä anomukset jätemaksujen kohtuullistamisesta. Lisäksi jätelautakunta päättää jätteiden kuljetuksen periaatteista ja ylläpitää kiinteistöistä jätehuollon asiakasrekisteriä.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset voit lukea Jätelautakunta Kolmenkierron sivuilta. Kiertokapula Oy:n / jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.9.2015.

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvia haittoja tai vaaroja terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista. Jätehuoltomääräykset antaa kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jätelautakunta Kolmenkierto. Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.

Keskeisimmät muutokset ja lisäykset jätehuoltomääräyksissä

  • Elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä, joka ei kuulu kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin, koskevat vain tietyt määräykset. (1 §)
  • Kuivajäteastian pisin tyhjennysväli muuttuu 4 viikosta 8 viikkoon Riihimäellä ja Hyvinkäällä. (26 §)
  • Pikakontteja ei saa käyttää 31.12.2015 jälkeen. (23 ja 48 §:t)
  • Biojätteen ja keräyskartongin lajittelu- ja erilliskeräysvelvollisuus muuttuu koskemaan koko toimialueen taaja-asutusalueella vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteistöjä. Siirtymäaika 31.12.2015 asti. (16 §)
  • Jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin lukitus on järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon, kun kiinteistö kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. (29 §)
  • Jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. (33 §)
  • Lietteiden omatoimiseen käsittelyyn liittyvät rajoitukset sekä ilmoitus- ja poikkeamismenettelyt on esitetty uutena määräyksenä. (37 §)
  • Yli 5 000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma. (38 §)

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 17 Kyllä 3 Ei 17