Jätehuolto

Kiertokapula logo

Riihimäen kaupungin jätehuollon järjestää Kiertokapula Oy.

Jätehuollon asiakaspalvelu ja laskutus

Kiertokapula Oy
075 753 0010
asiakaspalvelu(at)kiertokapula.fi
kiertokapula.fi

Jätelautakunta Kolmenkierto

Jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa Jätelautakunta Kolmenkierto. Jätelautakunta on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii 12 kunnan yhteisenä lautakuntana. Jätelautakunta hoitaa jätelain mukaiset ja osakaskuntien yhdessä sopimat jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät.

Jätelautakunta muun muassa hyväksyy jätehuoltomääräykset ja päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta (esimerkiksi pidennetty jäteastian tyhjennysväli), hyväksyy jätetaksan, määrää jätemaksut ja käsittelee jätemaksuja koskevat muistutukset sekä anomukset jätemaksujen kohtuullistamisesta. Lisäksi jätelautakunta päättää jätteiden kuljetuksen periaatteista ja ylläpitää kiinteistöistä jätehuollon asiakasrekisteriä.

Jätehuoltomääräykset

Uudet, kaikkien Kiertokapula Oy:n / jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.4.2020.

Varsinaisten jätehuoltomääräysten taustamateriaaliksi on laadittu yleinen osa ja jätehuoltomääräysten perustelut. Yleisessä osassa on muun muassa taustatietoa jätelainsäädännöstä ja jätehuollon toimijoista. Yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Perusteluosassa tulkintaan määräysten sisältöä ja niiden soveltamista sekä esitetään lainsäädäntöä, jonka perusteella määräykset on annettu.

Jätehuoltomääräykset 1.4.2020 alkaen

Yleinen osa

Jätehuoltomääräysten perustelut

Asukkaiden kannalta keskeisimmät muutokset uusissa jätehuoltomääräyksissä koskevat jäteastioiden tyhjennysvälejä sekä muovipakkausjätteen keräysvelvoitetta, joka on tullut voimaan 1.1.2021 alkaen vaiheittain, kuitenkin viimeistään 31.5.2022.

Saostus- ja umpikaivolietteen tyhjennysväli ja omatoiminen käsittely säilyvät ennallaan, mutta jätelautakunta muistuttaa ilmoittamaan omatoimisesta käsittelystä jätelautakuntaan. Mikäli omatoiminen käsittely koskee enintään neljän asuinkiinteistön lietteitä, tulee jätelautakunnalta hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksiin. Lisätietoa ja lomakkeita kolmenkierto.fi.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 24 Kyllä 4 Ei 24