Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa päivitetään

13.10.2023 Tiedotteet Elä ja voi hyvin Ympäristöterveydenhuolto

Etelä-Hämeen ympäristöterveys päivittää valvontasuunnitelmaa vuodelle 2024. Valvontasuunnitelma on laadittu ohjelmakaudelle 2020–2024 ja sitä päivitetään vuosittain. Valvontasuunnitelma kattaa ympäristöterveydenhuollon valvonnan Riihimäen ja Forssan kaupunkien sekä Janakkalan, Hausjärven, Lopen, Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntien alueella. Valvontaan kuuluvat suunnitelman mukaiset tarkastukset, projektit ja näytteenotot.

Mielipiteet 31.10.2023 mennessä

Kuntalaiset ja toimijat voivat saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Mahdolliset mielipiteet valvontasuunnitelmista pyydetään 31.10.2023 mennessä osoitteeseen ytos@riihimaki.fi.

Voimassa olevaan vuoden 2023 valvontasuunnitelmaan voi tutustua Riihimäen kaupungin verkkosivuilla. Päivitetty valvontasuunnitelma tulee samaan paikkaan hyväksynnän jälkeen.

Perustuu lainsäädäntöön

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköillä tulee olla toimintaa ohjaava valvontasuunnitelma, joka on valvontaviranomaisen hyväksymä. Velvoite suunnitelman laatimiseen tulee ympäristöterveydenhuollon lainsäädännöstä. Suunnitelman laatimista ohjaavat myös valtakunnalliset, keskusvirastojen laatimat valvontaohjelmat, joiden tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää ohjausta kunnille sekä yhtenäistää valvontakäytäntöjä valtakunnallisesti. Valvontasuunnitelma kattaa elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun, tupakkavalvonnan ja eläinlääkintähuollon sekä myös lääkelain mukaisen nikotiinivalmisteiden valvonnan.

Lisätiedot