Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Rasismikokemukset Riihimäellä -kyselyyn vastanneista kolmasosa kokenut rasismia

21.12.2023 Tiedotteet Elä ja voi hyvin Ihmisoikeudet Kotouttaminen Koulut Kysely

Läppäri puupöydällä ja aikuisen kädet osin näkyvillä kuvassa.
Kuva: Pixabay

Riihimäen kaupunki toteutti kaupunkilaisille rasismikokemuksia kartoittavan kyselyn marraskuussa. Kyselyyn vastasi 292 henkilöä. 68 prosenttia vastaajista ilmoitti, että Riihimäellä esiintyy rasismia. Kolmasosa vastaajista oli kokenut rasismia henkilökohtaisesti.

Rasismikyselyn vastaajista 210 ilmoitti olevansa syntyperäisiä suomalaisia ja 57 ilmoitti syntyneensä ulkomailla.

Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi, englanniksi ja ukrainaksi sekä avoimiin kysymyksiin millä kielellä tahansa.

Kyselyssä rasismi määriteltiin ajatusmalliksi, jossa ihmisryhmiä määritellään alempiarvoiseksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella.

Syrjintää koetaan kouluissa, julkisilla paikoilla ja palveluissa

Vastaajat olivat kokeneet henkilökohtaisesti rasismia eniten kouluissa, julkisilla paikoilla, palveluissa (ravintolat, kaupat yms.), kaupungin palveluissa (kirjasto, päiväkodit yms.), työnhaussa sekä työpaikoilla. Avoimissa vastuksissa esiin nousi myös rasismi romaneita kohtaan.

“Kyselyn tulokset eivät yllättäneet, vaan vahvistivat käsitystäni rasismin esiintyvyydestä Riihimäelläkin. Kotoutumispalveluiden lakisääteinen tehtävä on edistää hyviä väestösuhteita kaupungissa, ja nämä tulokset ohjaavat nyt kaupungin työtä oikeaan suuntaan. Toivon avointa, faktapohjaista ja rehellistä keskustelua rasismista Riihimäellä, jotta kaikilla riksulaisilla olisi täällä hyvä ja turvallinen olla”, kiteyttää kotoutumispäällikkö Juha Hiltunen.

Vähiten kyselyn mukaan rasismia koettiin asunnon haussa sekä valtion viranomaispalveluissa (Kela, poliisi, TE-palvelut).

Koulut tekevät työtä sosiaalisen osallisuuden eteen

Kouluilla on tärkeä rooli maahanmuuttaneiden lasten ja nuorten kotoutumisessa.

“Tiedot rasismista ovat huolestuttavia. Koulut tekevät jatkuvaa, määrätietoista työtä edistääkseen oppilaiden yhdenvertaisuutta ja sosiaalista osallisuutta. On tärkeää, että kouluissa jokainen lapsi ja nuori taustasta riippumatta voi kokea tulevansa hyväksytyksi omana itsenään ja kuuluvansa joukkoon. Edistämme maahanmuuttajaoppilaiden kotoutumista kiinnittämällä huomiota heidän ja kantaväestön väliseen vuorovaikutukseen sekä panostamalla suomen kielen oppimiseen, joka on kaverisuhteiden kehittymisen edellytys. Jokaisen työntekijän on myös vastuullisesti puututtava havaitsemaansa epäasialliseen kohteluun ja syrjintään”, kertoo maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori Minttu Särssi.

Riihimäki haluaa olla hyvä ja turvallinen kotikaupunki kaikille täällä asuville.

Työntekijöille koulutusta monikulttuurisen asiakkaan kohtaamiseen

Tulosten perusteella kaupunki toimii eriarvoisuuden vähentämiseksi palveluissaan. Kaupunki suunnittelee parhaillaan koulutusta henkilökunnalleen monikulttuurisen asiakkaan kohtaamiseen sekä monimuotoisessa työyhteisössä toimimiseen.

Aiempi uutinen (1.11.): Riihimäki kysyy kaupunkilaisilta kokemuksia rasismista

Maahanmuuttaneiden palvelut Riihimäen kaupungilla

Lisätiedot