Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

RakasRiksu2035-strategialuonnos esittely- ja kommentointikierrokselle

14.1.2022 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Osallisuus Päätöksenteko Strategia

Vuoden 2021 Rakas Riksu -tapahtuman lava ja yleisöä
Kuva: Jenniina Nummela

Riihimäen kaupungin vuoteen 2035 ulottuva strategialuonnos on valmis. Kaupunkilaiset, päättäjät, yrittäjät ja kaupungin henkilöstö pääsevät kommentoimaan RakasRiksu2035-strategialuonnosta tammi- ja helmikuun aikana. Luonnoksessa on määritelty kaupungin visio, arvot ja tavoitteet.

”Vision on haluttu olevan rohkea, kunnianhimoinen ja huomiota herättävä. Riihimäki on vuoteen 2035 mennessä Aurinkokunnan rohkein pikkukaupunki. Päämäärän saavuttamiseksi meidän on onnistuttava kolmessa asiassa: Riihimäen on oltava tulevaisuudessa viihtyisä vartin kaupunki, tulevaisuuden osaamisen keskus ja kestävän kasvun yhteisö. Lisäksi väestömäärän on kasvettava vuosittain 0,2 prosentilla”, sanoo kaupunginjohtaja Jere Penttilä.

Strategialuonnosta on valmisteltu yhteistyössä päättäjien, asukkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa. Strategiatyön pohjaksi kerättiin laaja tausta- ja vertailuaineisto nykytilan arviointia varten. Kaupunkilaisia ja muita sidosryhmiä osallistettiin kevään, kesän ja syksyn 2021 aikana. Strategiatyöhön pääsi osallistumaan muun muassa kyselyihin ja haastatteluihin vastaamalla sekä osallistumalla sidosryhmätilaisuuksiin. Tausta- ja osallistamisaineistot löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

”Strategialuonnos lähtee seuraavaksi laajalle lausuntokierrokselle. Päättäjien lisäksi toivon, että kaupunkilaiset tutustuvat luonnokseen ja kommentoivat sitä. Kaikki ajatukset ovat tärkeitä ja tervetulleita”, sanoo Penttilä.

Strategialuonnokseen voi tutustua seuraavasti:

  • Kaupunginjohtaja esittelee strategialuonnosta kaupunkilaisille Teams-verkkotapahtumassa tiistaina 25. tammikuuta klo 18 alkaen
  • Lisäksi kaupunki järjestää yrittäjille oman tilaisuuden, jossa strategialuonnosta esitellään. Yrittäjät saavat tilaisuuteen oman kutsunsa.
  • Sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyksen ja osaamisen lautakunta, tekninen lautakunta ja elinvoimalautakunta käsittelevät ja ottavat kantaa luonnokseen tammikuussa.
  • Kaupungin kehittämistoimikunta ja henkilöstö käsittelevät ja kommentoivat luonnosta tammikuussa.

Strategialuonnos on nähtävillä Riihimäen kaupungin Tietotuvassa (Eteläinen Asemakatu 2) aukioloaikoina ja kaupungin kotisivuilla.

Kaupungin päättäjistä ja virkamiehistä koostuva ohjausryhmä käsittelee ja huomioi kommentit ja lausunnot ennen kuin strategia etenee päätöksentekoon. Kaupunginhallitus käsittelee strategiaesitystä 28.2. ja kaupunginvaltuusto 7.3.

RakasRiksu2035-strategian valmistelu käynnistyi vuoden 2021 alussa. Kuntalain mukaan kunnalla on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategia ohjaa kaupungin toimintaa ja linjaa kunnan menestymisen kannalta tärkeät asiat. Strategian hyväksyy kaupunginvaltuusto.