Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Palaute valokuitutyömaista kuuluu valokuituoperaattoreille

3.5.2024 Tiedotteet Asu ja rakenna Asuminen Kadut Katutyöt

Kaapelikaivanto.
Kuva: Mika Arminen

Valokuituoperaattorit rakentavat taas kevään tultua Riihimäen alueella valokuituverkkoa parantamaan asuinalueiden palveluita.

Kaupunki on saanut viime aikoina asukkailta runsaasti palautetta siitä, miksi eri yrityksille on myönnetty kaivulupia Riihimäen asuinalueilla, ja miksi kaupunki ei valvo niiden työkohteita.

Kau­pun­gil­la on vel­vol­li­suus an­taa yri­tys­ten kai­vaa mail­leen joh­to­ja ja put­kia

Riihimäen kaupungilla on velvollisuus antaa sijoittaa alueilleen yhdyskuntaa palvelevia johtoja, kuten sähkö- ja tietoliikennekaapeleita. Sama velvollisuus koskee myös vesihuolto-, kaukolämpö- ja kaasuputkia.

Operaattorit eivät saa sijoittaa yksityisten kiinteistöjen puolelle mitään ilman kiinteistön omistajan lupaa. Kaupungin hallinnoimille alueille maan alle sijoitettaville kaapeleille ja putkille ei kuitenkaan tarvita naapureiden kuulemista.

Kadut ja viheralueet on ennallistettava samaan kuntoon kuin ennen työn aloittamista

Kaikki toimijat velvoitetaan ennallistamaan kadut ja viheralueet vähintään saman tasoiseen tilaan kuin ne olivat ennen töiden aloittamista. Yleisillä alueilla tapahtuvien kaivutöiden työmaa-alueet ovat merkitty työmaatauluilla, joista selviää työn tilaaja, urakoitsija sekä työmaavastaavan yhteystiedot, jolle voi laittaa palautetta kohdekohtaisesti.

Valokuituoperaattoreiden ja heidän urakoitsijoiden yhteystiedot löytyvät nyt myös kaupungin Valokuitutyömaat Riihimäellä -verkkosivulta.

Lisätiedot