Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Osallistuvassa budjetoinnissa jaossa 100 000 euroa Riihimäellä

20.9.2021 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Viestintä ja markkinointi Osallisuus

Asukkaiden ideoiden kerääminen 100 000 euron käyttämiseksi alkaa maanantaina 20.9.2021. Riihimäkeläisten asuinympäristön ja koko kaupungin kehittämiseen liittyviä ideoita voi jättää kuukauden ajan 24.10.2021 saakka. Riihimäkeläiset pääsevät tekemään osallistuvaa budjetointia nyt kolmannen kerran.

Tavoitteena on ideoida, päättää ja toteuttaa yhdessä, joten yksittäisten kaupunkilaisten lisäksi ehdotuksia kannattaa miettiä vaikkapa yhdistyksissä, seuroissa tai koululuokissa. Lisäksi ehdotusta tehdessä on hyvä muistaa, että se vaatii 10 kannatusta edetäkseen toteutuksen arviointivaiheeseen, joten ehdotuksen tekemistä ei kannata jättää ihan viimeiseen hetkeen.

- hallintopäällikkö Katja Törrönen

Ehdotuksia voi tehdä ja tutkia osallistumisalustalla osoitteessa: osallistu.riihimaki.fi. Ehdotuksiin voi tutustua verkkopalvelussa ilman kirjautumista, mutta niiden tekeminen, kannattaminen ja kommentoiminen edellyttävät kirjautumista. Sivuilta löytyvät ohjeet rekisteröitymiseen ja palvelun käyttämiseen. Kirjaston henkilökunta antaa opastusta verkkopalvelun käyttöön.

Ensimmäisellä kerralla kaupunkilaiset tekivät useita liikuntaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyviä ideoita. Toisena kautena ehdotukset noudattivat samaa linjaa, mutta toteuttamista korona on hiukan hidastanut. Toivottavasti ideoiden kirjo on myös tänä vuonna runsas.

- Katja Törrönen

Ehdotusten valmistuttua kaupungin työntekijät arvioivat ne, tekevät niistä toteutussuunnitelmat ja laskevat niille kustannusarvion. Kaikkien äänestykseen etenevien ehdotusten on oltava Riihimäen osallistuvan budjetoinnin periaatteiden mukaisia.

Äänestys ja suunnitelmien toteuttaminen

Ehdotusvaihe päättyy 24.10.2021 ja äänestys suunnitelmista alkaa 10.1.2022.

Kaikki äänestysvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat riihimäkeläiset voivat äänestää osallistuvassa budjetoinnissa. Jokaisen äänellä on merkitystä ja kaupunki lupaa toteuttaa äänestyksessä päätetyt ehdotukset. Suunnitelmien toteutus aloitetaan heti äänestystuloksen vahvistamisen jälkeen helmikuussa 2022.

Osallistuva budjetointi lyhyesti

  • Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin on varattu miljoona euroa. Ensimmäisellä kerralla oli jaossa 50 000 euroa, jatkossa asukkailla on käytössä ideointiin 100 000 euroa.
  • Ideoiden tulee olla Riihimäen strategian ja arvojen mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. Lisäksi kaupungilla täytyy olla toimivalta ideoiden toteuttamiseen.
  • Äänestysoikeus on kaikilla äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävillä ja sitä vanhemmilla riihimäkeläisillä.
  • Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat.

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu

  • Ideahaku 20.9.–24.10.2021
  • Toteutusarviointi ja ehdotusten työstäminen suunnitelmiksi 25.10.–19.12.2021
  • Osallistuvan budjetoinnin äänestys 10.1.2022–30.1.2022
  • Tulosten julkaisu 1.2.2022
  • Voittaneiden suunnitelmien toteutus käynnistyy 2.2.2022
  • Sähköinen osallistumisalusta osoitteessa https://osallistu.riihimaki.fi/

Osallistuvasta budjetoinnista löytyy lisätietoa kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja

Hallintopäällikkö Katja Törrönen, Riihimäen kaupunki, p. 040 330 4011