Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Op­pi­laak­siot­to pe­rus­kou­lun en­sim­mäi­sel­le luo­kal­le

15.1.2024 Tiedotteet Opi ja kasvata Asioi Elä ja voi hyvin Koulut Perusopetus Varhaiskasvatus

Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2024 peruskoulun ensimmäisen luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta annetaan Wilma-oppilashallintojärjestelmässä 16.2.2024. Oppilaille, jotka eivät ole osallistuneet Riihimäen kaupungin järjestämään esiopetukseen, postitetaan ohje huoltajien Wilma-tunnuksen luomiseksi. Oppilaaksiottopäätös tehdään vuonna 2017 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Wilmassa lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta sekä toissijaisesta koulupaikkahausta. Koulupaikka tulee vahvistaa 3.3.2024 mennessä.

Oppilaita ensimmäiselle vuosiluokalle ottavia peruskouluja ovat Eteläinen, Herajoki, Lasitehdas, Patastenmäki, Peltosaari, Pohjoinen ja Uramo. Musiikkipainotteiseen opetukseen haetaan pääsykokeilla viikoilla 2 ja 3. Musiikkiluokalle hakemisesta on tiedotettu kaupungin verkkosivuilla sekä Wilmassa.

Toissijainen koulupaikkahaku järjestetään 16.2.–3.3.2024. Päätökset toissijaisesta oppilaaksiotosta annetaan tiedoksi Wilma-oppilashallintojärjestelmässä 25.3.2024.

Seuraavissa asioissa tulee ottaa yhteyttä perusopetuspalveluiden hallintoon (Maija Kallava), puh. 040 330 4456:

  • oppilaan asuinpaikan muutos ennen lukuvuoden alkamista
  • paikkakunnalle muutto

Seuraavissa asioissa voi ottaa yhteyttä oppimisen ja koulukäynnin tuen asiantuntijaan Liisa Kauppi-Haarmaan, puh. 040 654 5728:

  • erityisen tuen asiat sekä oppilashuollolliset asiat
  • koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen (vuotta aiemmin tai myöhemmin)
  • tänä vuonna seitsemän vuotta täyttävät näkö-, kuulo- ja muut vammaiset lapset
  • sijoitetut/huostaanotetut koulun aloittavat lapset

Il­ta­päi­vä­toi­min­ta

Alakouluilla järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa välittömästi koulutuntien jälkeen vaihtoehtoisesti klo 16 tai klo 17 saakka. Iltapäivätoimintaan haetaan eDaisy -asiointipalvelussa ja haku on jatkuva. Elokuussa 2024 alkavalle toimintakaudelle tulee hakemus kuitenkin jättää viimeistään 5.5.2024. Iltapäivätoimintapaikkapäätökset lähetetään huoltajille toukokuun aikana.

Myös aiemmin toimintaan osallistuneiden tulee hakea uudelleen paikkaa toimintakaudelle 2024–2025. Paikat täytetään lautakunnan määrittelemien kriteerien mukaisesti. lltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla.

Esio­pe­tus ja esio­pe­tus­ta täy­den­tä­vä var­hais­kas­va­tus

Perusopetuslain mukaan lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Osallistumisesta vastaa huoltaja. Kaikille vuonna 2018 syntyneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikka ja päätös esiopetuspaikasta lähetetään asuinosoitteeseen. Päätöksen mukana on ohje paikan vahvistamisesta. Paikka tulee vahvistaa 3.3.2024 mennessä. Mikäli huoltaja ei ole saanut osoitusta esiopetuspaikasta, huoltajan tulee olla yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Heleniukseen, marjut.helenius@riihimaki.fi.

Toissijainen esiopetuspaikkahaku toteutuu 16.2.–3.3.2024. Päätökset toissijaisesta esiopetuspaikasta lähetetään 25.3.2024.

Esio­pe­tus­ta täy­den­tä­vä var­hais­kas­va­tus

Lapsilla on mahdollisuus esiopetuksen lisäksi saada täydentävää varhaiskasvatusta, jota järjestetään esiopetuspaikassa. Varhaiskasvatus on maksullista ja sitä järjestetään myös perusopetuksen loma-aikoina. Esiopetuspäätöksen mukana on hakuohje esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

Var­hais­kas­va­tuk­seen haku

Varhaiskasvatuksen paikat 1.8.2024 alkavalle toimintakaudelle ovat haettavana 31.3.2024 mennessä. Hakemus tehdään eDaisy -asiointipalvelussa. Linkki asiointipalveluun löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Perheiden, joiden lapsilla ei ole säännöllistä kokopäiväisen varhaiskasvatuksen tarvetta, toivotaan ensisijaisesti hakeutuvan avoimen varhaiskasvatuksen piiriin. Junailijankadun päiväkodissa on kerhotoimintaa 3–5-vuotiaille lapsille. Kerhot ovat maksullisia. Junailijankadun päiväkodissa toimii myös maksuton avoin päiväkoti.

Varhaiskasvatuspaikkoja ja kerhopaikkoja voi hakea ympäri vuoden tarpeen mukaan. Paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen toivottua aloitusaikaa. Mikäli varhaiskasvatusta tarvitaan huoltajien työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta johtuvasta syystä, tulee sitä hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Uusien hakijoiden tulee toimittaa mahdollisesta varhaiserityiskasvatuksen tarpeesta erillinen lausunto.

Yksityisen varhaiskasvatuksen yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Lisätietoja yksityisestä varhaiskasvatuksesta voi tiedustella varhaiskasvatuksen palveluohjaajalta Mirjami Salmelalta, puh. 040 330 4274.

Yksityinen henkilö, joka korvausta vastaan pitää lasta päivähoidossa, on velvollinen tekemään toiminnastaan ilmoituksen varhaiskasvatuksen palveluohjaajalle ennen toiminnan aloittamista.

Lisätiedot