Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kokonharjun asemakaavaehdotus ja tonttijako nähtävillä 15.3.–15.4.

15.3.2024 Tiedotteet Asu ja rakenna Asuntomessut Kaavoitus

Havainnekuva, jossa matalia pienkerrostaloja kävelytien molemmin puolin. Muutamia ihmisiä kävelemässä ja pyöräilemässä tiellä. Keväinen sää, etualalla kahdessa koivussa vaaleanvihreät lehdet.
Havainnekuva Kokonharjun tulevasta asuinalueesta. Havainnekuva ilmentää, millaista luonnetta alueelle tavoitellaan. Kuva: Lundén Architecture Company

Kokonharjun asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotusaineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivulla 15.3. alkaen.

Kaupungin koillisosassa sijaitseva Kokonharju on Riihimäelle vuonna 2027 suunniteltujen Asuntomessujen pääalue.

Kokonharjusta muodostuu luonnonläheinen pientalovaltainen asuinalue, jonne luodaan omaleimainen ilme ja monipuolisia yhteisöllisiä asumisratkaisuja.

Asemakaavan myötä Kokonharjuun muodostuu 32 000 kerrosneliömetriä asuinrakennusoikeutta ja 2 000 neliötä palveluille. Tämä tarkoittaa käytännössä 55 omakotitonttia. Kuudelle tontille voi rakentaa pienkerrostaloja, rivitaloja, kaupunkipientaloja ja erillistaloja. Laskennallisesti kaava mahdollistaa arviolta 640 uutta asukasta alueelle.

Kokonharjunkatu alueen pääkaduksi

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetaan yhteensä 26 asuinkorttelia, yksi palvelukortteli, laajat lähivirkistysalueet sekä leikkipuisto. Suunnittelualueen eteläosaan linjataan Uusi Karhintieltä länteen erkaneva Kokonharjunkatu, joka kokoaa uuden asuinalueen liikenteen.

Kokonharjunkadun läheisyyteen osoitetaan tehokkaampaa, yhtiömuotoista asuntorakentamista sekä palvelutontti, joka mahdollistaa lähipalveluja, kuten liiketiloja, mutta myös asumista.

“Kokonharjunkadun tehtävää pääkatuna korostetaan 2–3-kerroksisilla, lähelle katualuetta rajautuvilla rakennuksilla sekä mahdollisuudella rakentaa kiertoliittymä”, kaavasuunnittelija Otto Mäkelä luonnehtii.

Siirtolohkareet, suopainanteet ja korkeuserot luovat omaleimaisuutta

Alueen ominaispiirteet kuten suuret siirtolohkareet, arvokkaat suopainanteet ja korkeuserot huomioidaan viheryhteyksien ja -alueiden suunnittelussa. Alueen keskelle muodostuukin mielenkiintoinen kävelyreitti, jonka varteen sijoittuvat muun muassa harjumaisen näköalapaikan vieressä komeileva valtava siirtolohkare sekä suopainanteet.

”Näköalapaikalta näkee hyvin Riihimäen keskustaan saakka, esimerkiksi Voimalan piippu erottuu selvästi”, kaavoituspäällikkö Niina Matkala toteaa.

”Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden tupasvillakorpipainanteiden vesitasapaino sekä säilyminen varmistetaan kaavamääräyksin. Myös lepakoiden ja liito-oravien kulkuyhteyksien jatkuvuuteen on kiinnitetty kaavaratkaisussa erityistä huomiota”, Matkala kertoo.

Kulkua Hatlamminsuolle ja kuntoradalle parannetaan

Kokonharjun asemakaavassa Kiskon majalle linjataan uusi Keidassuontaival-niminen katuyhteys. Asemakaavan mukaiset pienialaiset pysäköintialueet ja kapea joukkoliikennekatu yhdessä laadukkaiden jalankulku- ja pyöräilyväylien kanssa parantavat pääsyä Hatlamminsuon ja varuskunnan kuntoradalle eri kulkutavoin.

Uuden asuinalueen nimi, Kokonharju, kumpuaa alueen keskiosan jyrkkäpiirteisestä, paikoin harjumaisia piirteitä omaavasta maastosta sekä lähialueelle vakiintuneesta Kokko-nimestä.

“Alueen keskellä, jyrkän mäenrinteen laella sijaitsee suuri siirtolohkare, Kokkokivi. Alueen keskellä oleva lähivirkistysalue nimetään Kokkokivenpuistoksi lohkareen mukaan. Kaava-alueen nimistö on johdettu alueen luonto- ja linnustoselvitysten kasvi- ja lintulajeista. Lisäksi nimistöön on otettu vaikutteita Hatlamminsuon luonnosta”, kaavasuunnittelija Otto Mäkelä kertoo.

Rakentamistapaohjeella varmistetaan rakentamisen laatu

Kokonharjun alueella on tarkoitus järjestää vuoden 2027 Asuntomessut.

“Asemakaavaan liittyy rakentamistapaohje, jonka avulla pyritään varmistamaan rakentamisen laatu ja yhtenäisyys, jotta Asuntomessut voidaan toteuttaa korkeatasoisena, kiinnostavana kokonaisuutena ja samalla huolehtia siitä, että alueelle syntyy oma tunnistettava identiteetti”, projektipäällikkö Riikka Uusikulku kuvailee.

Tule mukaan keskustelutilaisuuteen 3. huhtikuuta

Kaavaehdotuksesta järjestetään vapaamuotoinen keskustelutilaisuus keskiviikkona 3. huhtikuuta kello 17.00–18.00 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2 (Matkakeskuksen katutaso, yhteisötalo Riksula).

Kaavasuunnittelija Otto Mäkelä, kaavoituspäällikkö Niina Matkala sekä Asuntomessut Riihimäellä 2027 -hankkeen projektipäällikkö Riikka Uusikulku ovat silloin tavattavissa ja vastaavat kaupunkilaisten kysymyksiin. Tervetuloa!

Kokonharjun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus on nähtävillä 15.3.–15.4.2024 kaavahankkeen verkkosivuilla ja Virastokeskus Veturissa. Nähtävillä olon aikana kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen. Kaupunki pyytää ehdotuksesta myös viranomaislausunnot.

Kokonharjun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen verkkosivu

Aiempi tiedote: Riihimäen asuntomessualueen nimeksi Kokonharju – ehdotuksia tuli lähes 600

Lisätiedot