Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Hämeenaukion liikennejärjestelyitä selkeytetään, muitakin muutoksia luvassa

9.2.2023 Tiedotteet Asu ja rakenna Esteettömyys Kadut Katusuunnitelma Keskusta Liikenne ja kadut

Riihimäen kaupunki on aloittanut Hämeenaukion alueen katusuunnitelman muutoksen valmistelun. Kohteen rakentaminen on teknisen toimialan kuluvan vuoden työohjelmassa.

Muutoksen tavoitteena on Hämeenaukion liikennejärjestelyjen selkeyttäminen, liikenneturvallisuuden sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen.  Liikennejärjestelyjä selkeytetään ohjaamalla Hämeenaukion läpi kulkeva moottoriajoneuvoliikenne Hämeenaukion eteläpuolelta. Lisäksi rakennetaan erillinen pysäköintialue, linja-autopysäkkien sekä teatterin saattoliikennettä parannetaan ja alueen valaistus uusitaan. Uuden pysäköintialueen ansiosta pysäköintipaikkojen määrä kasvaa nykyisestä 10 paikasta noin 20 paikkaan. Hämeenaukion viihtyisyyttä lisätään taidetta sisältävällä aukio-osuudella, jonka suunnittelu käynnistyy myöhemmin tässä kuussa.

Suunniteltava katuosuus kuuluu Riihimäelle määriteltyyn esteettömän liikkumisen tavoiteverkkoon, joten sillä pyritään esteettömyyden erikoistasoon. Tämä tarkoittaa esteettömyyden kokonaisvaltaista huomioimista. Katujen kohdalla suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota pintoihin, korkeuseroihin, kaltevuuksiin, ylityskohtien turvallisuuteen, kulkumuotojen erotteluun, valaistukseen ja palveluiden saavutettavuuteen.

Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki, mutta erityisen tärkeä se on liikkumis- ja toimimisesteisille sekä esimerkiksi ikääntyville henkilöille. Esteettömyyden erikoistasossa on liikkumisen lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen ja selkeyteen liittyviin asioihin.

Kuntalaiset voivat tuoda esille näkemyksiään ja havaintojaan suunnittelukohteesta muutosvalmistelun aikana sähköpostitse osoitteeseen tekniikka@riihimaki.fi (postin aiheeksi Hämeenaukio 2023). Kun katusuunnitelmaehdotus valmistuu, se tulee julkisesti nähtäville. Nähtäville tulosta ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tiedotetaan asiasta kirjeillä.

Hämeenaukio on määritelty kehitettäväksi alueeksi Riihimäen kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Sen mukaan Riihimäen keskustaa kehitetään niin, että kaupunkiympäristö tukee kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista viihtyisää elinympäristöä ja kestävää liikkumista.

Kaupunki tiedottaa Hämeenaukion alueen katusuunnitelman muutoksen valmistelusta suunnittelualueen ympäristössä sijaitsevien kiinteistöjen isännöitsijöitä, teatterin ja hotellin kiinteistön edustajia sekä Riihimäen yrittäjiä.

Lisätiedot

Suunnittelun ja toiminnanohjauksen vastuualue Kaupunkiympäristön suunnittelun palvelualue Katu- ja vesihuoltosuunnittelu