Kuvataideopetus

Kuvataidelinjalla opiskellaan kuvataiteen tekniikoita monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Opetus sisältää perinteistä kuvan tekemistä piirtämällä, maalaamalla ja muovailemalla. Myöhemmässä vaiheessa opintoja opetus sisältää myös valokuvausta, grafiikkaa, keramiikkaa ja 3D muotoilua.

Taiteen perusopetuksessa kuvataiteen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista ja kulttuurista osaamista kuvataiteen keinoin. Opetus vahvistaa oppilaan kokemusta itsestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena toimijana ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja.

Opetusryhmät ja opettajat 2021-2022

VARHAISOPETUS

A        5-6-vuotiaat        Mirva Valvanto

B        6-7-vuotiaat        Tiia Orivuori

PERUSOPETUS

C1      7-8-vuotiaat         Tiia Orivuori

C2      7-8-vuotiaat         Tiia Orivuori

D1      8-9-vuotiaat         Tiia Orivuori

D2      8-9-vuotiaat         Tiia Orivuori

E1     9-10-vuotiaat         Mirva Valvanto

E2     9-10-vuotiaat         Mirva Valvanto

F1   10-11-vuotiaat         Mirva Valvanto

F2   10-11-vuotiaat         Tiia Orivuori

G1   11-12-vuotiaat         Ilmari Gryta

G2  11-12-vuotiaat         Tiia Orivuori

TEEMAOPINNOT

Maalaus 1, 2 ja 3            Vilja Tamminen

Grafiikka                          Mirva Valvanto

3D muotoilu                    Ilmari Gryta
(Kuvanveisto ja rakentelu)

Valokuvaus                     Vilja Tamminen

Keramiikka                      Päivi Peltola

 

Opetustunnit ja päättötodistus

Taidekoulussa on opintoviikkoja lukuvuodessa yhteensä 33. Syksyllä 14 ja keväällä 19.

Kuvataiteen linjalla oppilas saa päättötodistuksen, kun on käynyt viisi vuotta perusopetuksessa ja kolme vuotta teemaopintoja. Jos aloittaa opinnot myöhemmin kuin 7-vuotiaana, päättötodistuksen saa, kun tarvittavat 500 oppituntia tulevat täyteen. Varhaisopintoja (A ja B) ei lueta mukaan. Koulussa on mahdollista päättötodistuksen saatuaan jatkaa 18-vuotiaaksi asti.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 2 Kyllä 1 Ei 2