Kuvataideopetus

Kuvataidelinjalla opiskellaan kuvataiteen tekniikoita monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Opetus sisältää perinteistä kuvan tekemistä piirtämällä, maalaamalla ja muovailemalla. Myöhemmässä vaiheessa opintoja opetus sisältää myös valokuvausta, grafiikkaa, keramiikkaa ja 3D muotoilua.

Taiteen perusopetuksessa kuvataiteen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista ja kulttuurista osaamista kuvataiteen keinoin. Opetus vahvistaa oppilaan kokemusta itsestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena toimijana ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja.

Opetusryhmät ja opettajat 2020-2021

VARHAISOPETUS/ PIKKUKUVIS

A        5-6-vuotiaat        Mirva Valvanto

B        6-7-vuotiaat        Tiia Orivuori

PERUSOPETUS

C       7-8-vuotiaat         Tiia Orivuori

D       8-9-vuotiaat         Mirva Valvanto

D2     8-9-vuotiaat         Mirva Valvanto

E     9-10-vuotiaat          Mirva Valvanto

E2   9-10-vuotiaat          Tiia Orivuori

F    10-11-vuotiaat          Ilmari Gryta

F2  10-11-vuotiaat          Tiia Orivuori

G    11-12-vuotiaat         Tiia Orivuori

G2  11-12-vuotiaat         Tiia Orivuori

TEEMAOPINNOT

Maalaus 1 ja 2                Vilja Tamminen

Grafiikka                          Mirva Valvanto

3D muotoilu                   Ilmari Gryta

Valokuvaus 1 ja 2           Vilja Tamminen

Keramiikka                      Päivi Peltola

Opetustunnit ja päättötodistus

Taidekoulussa on opintoviikkoja lukuvuodessa yhteensä 28. Syksyllä 14 ja keväällä 14.

Kuvataiteen linjalla oppilas saa päättötodistuksen, kun on käynyt viisi vuotta perusopetuksessa ja kolme vuotta teemaopintoja. Jos aloittaa opinnot myöhemmin kuin 7-vuotiaana, päättötodistuksen saa, kun tarvittavat 500 oppituntia tulevat täyteen. Varhaisopintoja ei lueta mukaan. Koulussa on mahdollista päättötodistuksen saatuaan jatkaa 18-vuotiaaksi asti.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 2 Kyllä 1 Ei 2