Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit on siirretty toimitettavaksi sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 ja ulkomailla 2.-5.6.2021.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Valtuutettujen lukumäärä määräytyy asukasluvun mukaan kunnassa väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän marraskuun 30. päivän päättyessä olevien tietojen mukaan. Riihimäelle valitaan 43 valtuutettua.

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista (ellei muuta ole säädetty)
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista


Ehdokashakemusten vastaanotto

Keskusvaalilautakunnalle osoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 ennen klo 16.00. Niitä voidaan täydentää 4.5.2021 asti.

Asiakirjat vastaanottaa kaupunginlakimies Mikko Heiskanen kaupungin hallinto- ja konsernipalvelukeskuksessa Riihimäen Matkakeskuksen 5. kerroksessa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki, muutoin viraston aukioloaikana ja 9.3.2021 klo 16.00 saakka. Hakemuksia voidaan muuttaa ja uusia hakemuksia jättää 4.5.2021 klo 16.00 saakka. Vaaliasiamiestä pyydetään ilmoittamaan asiakirjojen jättämisestä etukäteen, p. 050 531 7826 tai sähköpostilla mikko.heiskanen@riihimaki.fi.

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Lisätietoa kuntavaaleista.

Riihimäen keskusvaalilautakunta

Riihimäen vaalien yhteyshenkilö:

Mikko Heiskanen
kaupunginlakimies
050 531 7826

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 7 Kyllä 0 Ei 7