Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021. Suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo 31.3.2021.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Valtuutettujen lukumäärä määräytyy asukasluvun mukaan kunnassa väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän marraskuun 30. päivän päättyessä olevien tietojen mukaan. Riihimäelle valitaan 43 valtuutettua.

Lisätietoa kuntavaaleista.

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista (ellei muuta ole säädetty)
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Riihimäen keskusvaalilautakunta

Riihimäen vaalien yhteyshenkilö:

Mikko Heiskanen
kaupunginlakimies
050 531 7826

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1