Asukaskyselyt

Asukaskysely on osa Riihimäen strategiatyötä. Kyselyä on tehty vuodesta 2007 alkaen kahden vuoden välein. Kyselyssä kaupunkilaiset pääsevät kertomaan näkemyksensä kaupungista, turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta ja palveluista.

Kyselyn tulokset antavat arvokkaita eväitä niin virkamiehille kuin päättäjille kaupungin kehittämisessä. Kaupunkilaisten osallistuminen on tärkeää, jotta asukkaiden ääni tulee kunnolla kuuluviin palveluita kehitettäessä.

Vuoden 2021 verkkokyselyssä on myös kaupungin strategiaan liittyviä kysymyksiä, joita hyödynnetään RakasRiksu2035 -strategian valmistelussa. Kysely on avoinna kesäkuun 2021 ajan.

Vuonna 2017 kyselyyn vastasi 710 kaupunkilaista. Kaksi vuotta myöhemmin vastaajia oli 475.

Lue lisää:

Vuoden 2019 asukaskysely: Riihimäen tulevaisuus syntyy kohtaamisista

Vuoden 2017 asukaskysely: Hyvän elämän Riihimäki


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0