Riihimäki tehdään yhdessä

Osallisuus on yksi Riihimäen kaupungin strategian keskeisimmistä teemoista. Osallisuutta toteutetaan Riihimäellä monin eri tavoin. Yksi tapa on osallistuva budjetointi, jossa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kaupungin käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on saada asukkaat mukaan ideoimaan, päättämään ja tekemään yhdessä Riihimäestä entistäkin parempi ja toimivampi kotipaikka.

Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin on varattu miljoona euroa, josta syksyllä 2019 alkaneella ensimmäisellä kerralla jaetaan 50 000 euroa. Jatkossa jaettava summa nousee 100 000 euroon.

Kaupunkilaiset ideoivat aktiivisesti ehdotusten keräämisvaiheessa loka-joulukuussa 2019

Riihimäkeläiset pääsivät tekemään ehdotuksia rahojen käytöstä ajalla 14.10.–15.12.2019. Asukkailta kerättiin ideoita digitaalisella alustalla osoitteessa osallistu.riihimaki.fi sekä paperilomakkeilla.

Riihimäen osallistuvan budjetoinnin periaatteiden mukaisesti ideoiden tuli olla kaupungin strategian ja arvojen mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden oli tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. Lisäksi niiden oli luonnollisesti oltava toteutettavissa kaupungin toimivallan puitteissa.

Ideoiden keräämisen yhteydessä kaupungin palvelut arvioivat ehdotuksia suhteessa Riihimäen osallistuvan budjetoinnin periaatteisiin ja laskivat kullekin idealle kustannusarvion. Ideoita oli mahdollisuus myös työstää ehdotuksiksi yhdessä asukkaiden, kaupungin työntekijöiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Kaikki reunaehdot täyttävät suunnitelmat etenivät äänestysvaiheeseen.

Asukkaiden ehdotusten pohjalta laadituista suunnitelmista äänestettiin tammi-helmikuussa 2020

Ensimmäisen kerran riihimäkeläiset pääsivät äänestämään ajalla 13.1.–1.3.2020, mitkä suunnitelmista he haluavat toteutettavan. Äänestykseen saivat osallistua kaikki äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Riihimäen kaupungissa. Yhteensä 592 asukasta osallistui äänestykseen. Äänestettävänä olleista 64 suunnitelmasta toteutettaviksi äänestettiin seitsemän suunnitelmaa.

Toteutettavat suunnitelmat 2020:

 • Vantaanjoki ojasta puroksi Riihimäellä 10 000 euroa (121 ääntä)
 • Ensiapuvälineitä Riihimäen jäähalleihin 1 500 euroa (110 ääntä)
 • Kaupunki siistiksi 8 000 euroa (92 ääntä)
 • Espanjansiruetanoiden hävittäminen 25 000 euroa (91 ääntä)
 • Joulutapahtuma Granitin aukiolla 2 500 euroa (84 ääntä)
 • Osallistava katutaideprojekti 2 500 euroa (76 ääntä)
 • Vihtasauna riihimäkeläisille 300 euroa (59 ääntä)

Katso tästä kaikkien suunnitelmien saamat äänimäärät.

Äänestyksellä valittujen suunnitelmien toteutus on alkanut

Seuraa suunnitelmien toteutusta.

Alustava aikataulu osallistuvalle budjetoinnille 2020 – 2021:

 • Ideahaku 1.9.–11.10.2020
 • Toteutusarviointi ja ehdotusten työstäminen suunnitelmiksi 1.9.–9.11.2020
 • Osallistuvan budjetoinnin äänestys 10.11.–13.12.2020
 • Tulosten julkaisu 14.12.2020
 • Voittaneiden suunnitelmien toteutus käynnistyy 4.1.2021.
 • Sähköinen osallistumisalusta osoitteessa https://osallistu.riihimaki.fi/

 

Lisätietoja:

Merja Viitanen
kehittämispäällikkö
040 330 4451


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 4 Kyllä 2 Ei 4