Osallistuva budjetointi

Riihimäki tehdään yhdessä

Osallisuus on yksi Riihimäen kaupungin strategian keskeisimmistä teemoista. Osallisuutta toteutetaan Riihimäellä monin eri tavoin. Yksi tapa on osallistuva budjetointi, jossa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kaupungin käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on saada asukkaat mukaan ideoimaan, päättämään ja tekemään yhdessä Riihimäestä entistäkin parempi ja toimivampi kotipaikka. Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin on varattu miljoona euroa, josta syksyllä 2020 jaetaan 100 000 euroa.

Kaupunkilaiset ideoivat aktiivisesti ehdotusten keräämisvaiheessa syys-lokakuussa 2020

Asukkaiden ideoita kerätään 100 000 euron käyttämiseksi syys-lokakuussa. Riihimäkeläisten asuinympäristön ja koko kaupungin kehittämiseen liittyviä ideoita voi jättää syyskuun alusta lokakuun 10. päivään saakka. Riihimäkeläiset pääsevät toteuttamaan osallistuvaa budjetointia nyt toisen kerran. Kaupunkilaisten käytettävissä oleva summa on kaksinkertainen vuoteen 2019 verrattuna.

Ehdotuksia voivat tehdä kaikki riihimäkeläiset ikään katsomatta. Toteutettavat suunnitelmat ratkeavat marraskuussa alkavalla äänestyksellä. Yksittäisten kaupunkilaisten lisäksi ehdotuksia voivat tehdä erilaiset ryhmät, esimerkiksi yhdistykset, seurat tai vaikka koululuokat.

Ehdotuksia voi tehdä ja niihin tutustua osoitteessa osallistu.riihimaki.fi.

Riihimäen osallistuvan budjetoinnin periaatteiden mukaisesti ideoiden tulee olla kaupungin strategian ja arvojen mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. Lisäksi niiden on luonnollisesti oltava toteutettavissa kaupungin toimivallan puitteissa.

Äänestys ja suunnitelmien toteuttaminen

Äänestys suunnitelmista alkaa 10.11.2020. Kaikki äänestysvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat riihimäkeläiset voivat äänestää osallistuvassa budjetoinnissa. Jokaisen äänellä on merkitystä ja kaupunki sitoutuu toteuttamaan kaikki äänestyksessä menestyneet ehdotukset. Suunnitelmien toteutus aloitetaan heti äänestystuloksen vahvistamisen jälkeen tammikuussa 2021.

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu 2020-21:

 • Ideahaku 1.9.–11.10.2020
 • Toteutusarviointi ja ehdotusten työstäminen suunnitelmiksi 1.9.–9.11.2020
 • Äänestys 10.11.2020–13.12.2020
 • Tulosten julkaisu 14.12.2020
 • Voittaneiden suunnitelmien toteutus 4.1.2021 alkaen

Toteutettavat suunnitelmat 2019-20:

 • Vantaanjoki ojasta puroksi Riihimäellä 10 000 euroa (121 ääntä)
 • Ensiapuvälineitä Riihimäen jäähalleihin 1 500 euroa (110 ääntä)
 • Kaupunki siistiksi 8 000 euroa (92 ääntä)
 • Espanjansiruetanoiden hävittäminen 25 000 euroa (91 ääntä)
 • Joulutapahtuma Granitin aukiolla 2 500 euroa (84 ääntä)
 • Osallistava katutaideprojekti 2 500 euroa (76 ääntä)
 • Vihtasauna riihimäkeläisille 300 euroa (59 ääntä)

Sähköinen osallistumisalusta >>

Lisätietoja:

Katja Törrönen
hallintopalvelupäällikkö
040 330 4011

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 4 Kyllä 2 Ei 4