Osallistuva budjetointi

Riihimäki tehdään yhdessä

Osallisuus on yksi Riihimäen kaupungin strategian keskeisimmistä teemoista. Osallisuutta toteutetaan Riihimäellä monin eri tavoin. Yksi tapa on osallistuva budjetointi, jossa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kaupungin käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on saada asukkaat mukaan ideoimaan, päättämään ja tekemään yhdessä Riihimäestä entistäkin parempi ja toimivampi kotipaikka. Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin on varattu miljoona euroa, josta syksyllä 2020 jaetaan 100 000 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu 2020–21:

 • Ideahaku 1.9.–11.10.2020
 • Toteutusarviointi ja ehdotusten työstäminen suunnitelmiksi 1.9.–9.11.2020
 • Äänestys 10.11.2020–13.12.2020
 • Tulosten julkaisu 14.12.2020
 • Voittaneiden suunnitelmien toteutus 4.1.2021 alkaen

Äänestys suunnitelmista on nyt käynnissä 

Äänestys suunnitelmista on käynnissä 10.11.–13.12.2020. Äänestykseen saavat osallistua kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Riihimäen kaupungissa.

Äänestyksessä on tänä vuonna mukana 17 asukkaiden ehdotuksista laadittua suunnitelmaa. Suunnitelmista useat kohdistuvat Riihimäen liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien parantamiseen, mutta mukana on myös taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä suunnitelmia. Myös panostukset puistoihin ja kaupunkiympäristöön ovat hyvin edustettuina. Kaiken kaikkiaan suunnitelmat kohdistuvat monipuolisesti eri aihealueisiin ja ikäryhmiin, joten kaikkien asukkaiden toivotaan löytävän yhden tai mielellään useamman itseään lähellä olevan suunnitelman äänestettäväksi.

Riihimäen osallistuvan budjetoinnin periaatteiden mukaisesti ideoiden tulee olla kaupungin strategian ja arvojen mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. Lisäksi niiden on luonnollisesti oltava toteutettavissa kaupungin toimivallan puitteissa.

Äänestäminen tapahtuu sähköisellä osallistumisalustalla. Riihimäen kirjastossa opastetaan tarvittaessa palvelun käytössä. Äänestäminen vaatii tunnusten luomisen ja kirjautumisen palveluun. Halutessaan palveluun voi kirjautua myös Facebookin tai Googlen tunnuksilla. Äänestysaika päättyy 13.12.2020. Äänestyksen tulokset julkaistaan heti seuraavana päivänä eli 14.12.2020.

Jokaisen äänellä on merkitystä ja kaupunki sitoutuu toteuttamaan kaikki äänestyksessä menestyneet ehdotukset. Suunnitelmien toteutus aloitetaan heti äänestystuloksen vahvistamisen jälkeen tammikuussa 2021.

Tutustu ehdotuksiin ja äänestä!

Toteutettavat suunnitelmat 2019-20:

 • Vantaanjoki ojasta puroksi Riihimäellä 10 000 euroa (121 ääntä)
 • Ensiapuvälineitä Riihimäen jäähalleihin 1 500 euroa (110 ääntä)
 • Kaupunki siistiksi 8 000 euroa (92 ääntä)
 • Espanjansiruetanoiden hävittäminen 25 000 euroa (91 ääntä)
 • Joulutapahtuma Granitin aukiolla 2 500 euroa (84 ääntä)
 • Osallistava katutaideprojekti 2 500 euroa (76 ääntä)
 • Vihtasauna riihimäkeläisille 300 euroa (59 ääntä)

Lisätietoja:

Katja Törrönen
hallintopäällikkö
040 330 4011

Kansainvälisen EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hankkeen suomalaispartnerit LAB-ammattikorkeakoulu (LAB) ja Tampereen yliopisto (TAU) tukevat Riihimäen kaupungin osallistuvan budjetoinnin toteutusta muun muassa toteuttamalla osallistuvan budjetoinnin prosessin arvioinnin. Tätä tarkoitusta varten LAB ja TAU keräävät kevättalven 2021 aikana Riihimäen kaupunkiorganisaation sekä kaupunkilaisten ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia osallistuvasta budjetoinnista muun muassa kyselyin, haastatteluin ja työpajoin. EmPaci-hanke on EU:n Interreg Baltic Sea Region -rahaston rahoittama.

Lisätietoja:

Tampereen yliopisto
Lotta-Maria Sinervo, vastaava johtaja
lotta-maria.sinervo(at)tuni.fi

LAB-ammattikorkeakoulu
Annukka Heinonen, projektipäällikkö
annukka.heinonen(at)lab.fi

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 5 Kyllä 2 Ei 5