Riihimäki tehdään yhdessä

Osallisuus on yksi Riihimäen kaupungin strategian keskeisimmistä teemoista. Osallisuutta toteutetaan Riihimäellä monin eri tavoin. Yksi tapa on osallistuva budjetointi, jossa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kaupungin käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on saada asukkaat mukaan ideoimaan, päättämään ja tekemään yhdessä Riihimäestä entistäkin parempi ja toimivampi kotipaikka.

Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin on varattu miljoona euroa, josta syksyllä 2019 alkaneella ensimmäisellä kerralla jaetaan 50 000 euroa. Jatkossa jaettava summa nousee 100 000 euroon.

Kaupunkilaiset ideoivat aktiivisesti ehdotusten keräämisvaiheessa loka-joulukuussa

Riihimäkeläiset pääsivät tekemään ehdotuksia rahojen käytöstä ajalla 14.10.–15.12.2019. Asukkailta kerättiin ideoita digitaalisella alustalla osoitteessa osallistu.riihimaki.fi sekä paperilomakkeilla.

Riihimäen osallistuvan budjetoinnin periaatteiden mukaisesti ideoiden tulee olla kaupungin strategian ja arvojen mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. Lisäksi niiden on luonnollisesti oltava toteutettavissa kaupungin toimivallan puitteissa.

Ideat voivat olla lähes mitä tahansa ja minkä hintaisia tahansa, kunhan ne eivät ylitä osallistuvaan budjetointiin varattua vuosittaista summaa. Muualla Suomessa asukkaiden ideoimana on muun muassa hankittu puistoon ikäihmisille soveltuvia kuntoilulaitteita, rakennettu frisbeegolfrata, toteutettu liikkuva rassauspaja nuorille mopoilijoille sekä jääkiekkoaiheinen yksipäiväinen toritapahtuma.

Ideoiden keräämisen yhteydessä kaupungin palvelut arvioivat ehdotuksia suhteessa Riihimäen osallistuvan budjetoinnin peaatteisiin ja laskevat kullekin idealle kustannusarvion. Ideoita voidaan myös työstää ehdotuksiksi yhdessä asukkaiden, kaupungin työntekijöiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Kaikki reunaehdot täyttävät suunnitelmat etenevät äänestysvaiheeseen.

Ensimmäisen kerran riihimäkeläiset pääsevät äänestämään vuoden 2020 alussa, mitkä suunnitelmista he haluavat toteutettavan. Äänestykseen saavat osallistua kaikki äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Riihimäen kaupungissa. Eniten ääniä saaneiden suunnitelmien toteutus aloitetaan heti äänestystuloksen vahvistamisen jälkeen maaliskuussa 2020.

Alustava osallistuvan budjetoinnin aikataulu:
  • Ideahaku 14.10.2019–15.12.2019 > päättynyt
  • Toteutusarviointi ja ehdotusten työstäminen suunnitelmiksi 14.10.2019–31.12.2019 > päättynyt
  • Osallistuvan budjetoinnin äänestys 13.1.–1.3.2020 > käynnissä
  • Tulosten julkaisu 2.3.2020
  • Voittaneiden suunnitelmien toteutus käynnistyy 3.3.2020.
  • Sähköinen osallistumisalusta osoitteessa https://osallistu.riihimaki.fi/

 

Lisätietoja:

Merja Viitanen
kehittämispäällikkö
040 330 4451


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 4 Kyllä 1 Ei 4