Kuva Riihimäen asemarakennuksen edustalta

Valtuuston kokoukset avoimia yleisölle

Kaupunginvaltuusto kokoontuu Uramon koululla noin kerran kuukaudessa. Valtuustoyleisön kulku kokoukseen tapahtuu Uramon koulun pääoven kautta, joka on kokouspäivinä avoinna klo 17.30–18.00. Tämän jälkeen saapuville jätetään ovelle ohjeistus sisäänpääsyyn. Vaatenaulakot sijaitsevat pääoven viereisessä tilassa. Yleisön ja median edustajien paikat sijaitsevat kokoustilan permannolla. Uramon koulun pysäköintipaikat ovat kokousaikaan valtuustoyleisön käytettävissä.

Seuraa kokousta livenä YouTubessa >>

kokousnuija

Esityslistat ja pöytäkirjat, ilmoitukset ja kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

Kaupungin toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat siirretään niiden valmistuttua verkkoon, mistä löytyy uusimmat pöytäkirjat muutaman vuoden ajalta. Kaikki pöytäkirjat v. 1919 lähtien säilytetään keskusarkistossa, kirjaamo p. 040 330 4014.
Ilmoitukset ja kuulutukset ovat nähtävillä verkossa niiden nähtävilläoloajan. Riihimäen kaupunki ylläpitää myös ilmoitustaulua, jossa julkaistaan ne kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset, joiden kohdalla erityislainsäädännössä näin määrätään. Ilmoitustaulu sijaitsee Virastokeskus Veturissa, Eteläinen Asemakatu 4 A (kadunpuoleinen rappu). Kuulutukset ja ilmoitukset ovat luettavissa Veturin aukioloaikoina. Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä verkossa. Päätösten liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, ei ole julkaistu verkossa. Julkiset tiedot kokonaisuudessaan saa kirjaamosta, tilaus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Esityslistat ja pöytäkirjat, ilmoitukset ja kuulutukset ja viranhaltijapäätökset >>
Päätöksentekoelinten kokouspäivät, seminaarit ja koulutukset 

Miten voin osallistua ja vaikuttaa?

Riihimäkeläinen voi vaikuttaa asioihin vaaleissa äänestämisen lisäksi tekemällä aloitteita ja valituksia, ottamalla yhteyttä luottamushenkilöihin ja virkamiehiin sekä osallistumalla yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluihin. Riihimäen kaupungilla on käytössä myös osallistuva budjetointi.

Tutustu erilaisiin vaikuttamisen kanaviin ja työkaluihin koostamassamme vaikuttamisen osiossa. Osallistu ja vaikuta omalla tavallasi  – sähköisesti tai kasvokkain.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen arkimaanantai. Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä erillisessä järjestelmässä.
Selaa kokousasiakirjoja >>
Kaupunginhallituksen jäsenet

Uramon koulu

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä erillisessä järjestelmässä.
Selaa kokousasiakirjoja >>
Kaupunginvaltuuston jäsenet

 

Lautakunnat ja johtokunnat

Riihimäen viisi lautakuntaa valmistelee asioita kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.
Tutustu lautakuntiin ja johtokuntiin

 

 

Yhteistyöelimet

Riihimäen kaupunginhallitus on asettanut yhteistyöelimiksi vammais- ja vanhusneuvoston sekä nuorisovaltuuston. Näiden tarkoituksena on olla suorassa vuorovaikutuksessa järjestöihin, lautakuntiin ja luottamushenkilöihin.
Tutustu yhteistyöelimiin