Päätöksenteko

Riihimäen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 43 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Tutustu

Valtuusto kokoontuu Uramon koulun ruokalatiloissa noin kerran kuukaudessa. Valtuustoyleisön kulku kokoukseen tapahtuu Uramon koulun pääoven kautta. Pääovi on kokouspäivinä avoinna kello 17.30–18. Tämän jälkeen saapuville jätetään ovelle ohjeistus sisäänpääsyyn.  Vaatenaulakot sijaitsevat pääoven viereisessä tilassa. Yleisön ja median edustajien paikat sijaitsevat kokoustilan permannolla. Uramon koulun pysäköintipaikat ovat kokousaikaan valtuustoyleisön käytettävissä. Kokousta voi seurata myös live-streamauksen kautta.

Riihimäen kaupunki YouTubessa

Riihimäen kaupungin päätöksentekoa pääsee seuraamaan YouTubessa.

 

kokousnuija

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Riihimäen kaupungin toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen siirretään internetiin niiden valmistuttua.  Erillisestä järjestelmästä löytyy  uusimmat pöytäkirjat korkeintaan muutaman vuoden ajalta. Kaikki alkuperäiset pöytäkirjat vuodesta 1919 lähtien säilytetään kaupungin keskusarkistossa, kirjaamo p. 019 758 4014.

Riihimäen kaupungin viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä verkossa 1.6.2017 alkaen. Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa. Julkiset tiedot kokonaisuudessaan ovat saatavissa kirjaamosta. Tilaus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Katso myös koko vuoden kokouspäivät.

Miten voin osallistua ja vaikuttaa?

Riihimäkeläinen voi vaikuttaa asioihin vaaleissa äänestämisen lisäksi tekemällä aloitteita ja valituksia, ottamalla yhteyttä luottamushenkilöihin ja virkamiehiin sekä osallistumalla yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluihin.Uutena osallisuuden muotona Riihimäen kaupungilla otetaan syksyllä 2019 käyttöön osallistuva budjetointi.

Tutustu erilaisiin vaikuttamisen kanaviin ja työkaluihin koostamassamme vaikuttamisen osiossa. Osallistu ja vaikuta omalla tavallasi  – sähköisesti tai kasvokkain.

Osallistu ja vaikuta!

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen arkimaanantai. Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä erillisessä järjestelmässä, johon pääsee esimerkiksi kaupungin verkkopalvelusta. Selaa kokousasiakirjoja.

Tutustu kaupunginhallituksen jäseniin.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Valtuusto kokoontuu Uramon koulun monitoimitilassa ja kokoukset ovat yleisölle avoimia. Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä erillisessä järjestelmässä, johon pääsee esimierkiksi kaupungin verkkopalvelusta. Selaa kokousasiakirjoja.

Kokouksia voi seurata  YouTubessa.

Tutustu kaupunginvaltuutettuihin.

Lautakunnat ja johtokunnat

Riihimäen viisi lautakuntaa valmistelee asioita kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.

Tutustu lautakuntiin ja johtokuntiin.

 

 

Kuva ikäihmisistä

Yhteistyöelimet

Riihimäen kaupunginhallitus on asettanut yhteistyöelimiksi vammais- ja vanhusneuvoston sekä nuorisovaltuuston. Näiden tarkoituksena on olla suorassa vuorovaikutuksessa järjestöihin, lautakuntiin ja luottamushenkilöihin.

Tutustu yhteistyöelimiin.