Hyppää sisältöön
Kuvituskuva, kolikoita pinossa
Kuva: Pixabay

Avustukset

Kulttuuritoiminnan avustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan yhdistyksille, joiden toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaan alla mainittuja tavoitteita tukevaa taide- tai kulttuuritoimintaa, tai riihimäkeläisille yksityishenkilöille.

Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään lailla (166/2019). Lain tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.

Hae avustuksia ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla Avustusverkko-järjestelmän kautta. Vuoden 2022 avustusten hakuaika on maalis-huhtikuussa, tarkemmat päivät ilmoitetaan vuoden alussa.

Huom. Tarvitset avustuksen hakua varten käyttäjätunnuksen Avustusverkkoon. Pääset tekemään käyttäjätunnushakemuksen Avustusverkko-sivuston valikosta. Sähköinen lomake on helppokäyttöinen, täytät vain pakollisiksi merkityt kentät. Saat käyttöopastusta tarvittaessa soittamalla p. 040 3304701.

Koronan aiheuttamien poikkeusten käsittely avustusprosessissa 2021

Vuoden 2021 avustusten jaossa yhdistysten toimintaa arvioidaan ensisijaisesti vuoden 2019 toiminnan perusteella, mikäli toiminta, tapahtumat ja varainhankinta ovat koronaepidemian aiheuttamien toimintarajoitusten vuoksi olleet suppeampia vuonna 2020. Jos toimintaa on pystytty rajoituksista huolimatta kehittämään vuoden 2020 aikana, voidaan myös tämä huomioida toiminnan arvioinnissa. Liitä hakemukseen vuosia 2020 ja 2021 koskevat aineistot hakulomakkeen ohjeen mukaan, vuoden 2019 aineistoa ei tarvitse toimittaa uudelleen.

Tarvittaessa voit toimittaa hakemusten liiteasiakirjat jälkikäteen. Esimerkiksi yhtä allekirjoitusta vailla oleva aineisto voidaan käsitellä. Mikäli yhdistys on joutunut perumaan vuosi- tai kevätkokouksen, pystytään avustuspäätös tekemään allekirjoittamattoman tilinpäätöksen pohjalta. Toimita tilinpäätös 30.4. mennessä.  Toimita vahvistettu tilinpäätös ja toimintakertomus Avustusverkko-järjestelmään tai kaupungin kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi sitten, kun ne on asianmukaisesti hyväksytty yhdistyksessä.

Mikäli et voi käyttää sähköistä hakemusta, voit tulostaa hakulomakkeita alta tai noutaa niitä kaupungin Tietotuvasta, Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki, jonne ne myös palautetaan.

Avustusmuodot

 • Toiminta-avustus voidaan myöntää riihimäkeläisten kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon:

  • yhdistyksen oman varainhankinnan suhde yhdistyksen koko talousarvioon (avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen kulttuuritoimintaan käyttämistä menoista)
  • yhdistyksen järjestämien yleisötilaisuuksien määrä
  • sääntömääräinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta
  • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne

  sekä erityisesti

  • lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan määrä ja laatu
  • yhdistysten järjestämien tapahtumien yleisömäärä
  • yhdistyksen toiminnan taso ja sen kehittyminen
  • yhdistyksen Riihimäen kulttuurikaupunki-imagoa tukeva toiminta
  • yhteistyön määrä
 • Kohdeavustus voidaan myöntää riihimäkeläisille eri taiteenalojen ammattilaisille ja yksittäisille taiteen harrastajille:

  • ensisijaisesti Riihimäellä järjestettävään yksittäisen näyttelyn tai konsertin järjestämis- ja
  • materiaalikuluihin
  • julkaisukuluihin
  • kalusto- ja työvälinehankintoihin sekä
  • muihin materiaalikustannuksiin.

  Kohdeavustus voidaan myöntää edellisen kalenterivuoden toimintaan ja se maksetaan hankkeen toteutumisen tai materiaalin hankkimiseen liittyviä tositteita vastaan. Kohdeavustusta ei voi käyttää pysyviin tilavuokriin eikä kiinteistökuluihin.

 • Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valitsee kulttuurin tunnustuspalkinnon saajat esitysten perusteella. Tunnustuspalkinnon saaja julkistetaan syksyisin Rakas Riksu -tapahtumassa.

  Vuoden riihimäkeläinen nuori taiteilija

  Riihimäkeläiset yhteisöt tai yksityishenkilöt voivat ehdottaa ”Vuoden riihimäkeläinen nuori taiteilija” tunnustuspalkintoa. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa nuoria ammattitaiteilijoita urallaan ja tehdä näkyväksi riihimäkeläistä luovaa osaamista. Palkinto voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu vakituisesti Riihimäellä, on alle 35-vuotias ja toimii ammattimaisesti taiteenalallaan sivu- tai päätoimisesti. Taiteen tunnustuspalkinnon saajan valitsee ehdotusten perusteella sivistys- ja hyvinvointilautakunta. Palkinnon suuruus on 1000 euroa.

  Taiteen tunnustuspalkinto on myönnetty

  • 2021 ohjaaja, elokuvantekijä Iiris Anttila
  • 2020 näyttelijä ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Onerva Tikka
  • 2019 harrastajakirjoittaja Aleksi Wilenius
  • 2016 muotitaitelija Justus Kantakoski
  • 2015 artenomi Veera Tuominen
  • 2014 lasitaiteilija Maija Hepo-Aho
  • 2013 Vihreä Talo
  • 2012 Osuuskunta Lasismi
  • 2010 kuvataiteilija Katja Luoto

  Kulttuurin tunnustuspalkinto

  Kulttuurin tunnustuspalkinto myönnetään kulttuurin alalla ansioituneelle riihimäkeläiselle tai Riihimäellä vaikuttavalle henkilölle tai yhteisölle. Tunnustuspalkinnon perusteena voi olla myös kulttuuriteko tai -tapahtuma.

  Kulttuurin tunnustuspalkinto on myönnetty

  • 2021 Kulttuurihistorioitsija Juho Haavisto
  • 2020 Kamarikuoro Gaudete!
  • 2019 ei ehdotuksia
  • 2018 Lyhtyvaellus – Suomi 100 -juhlavuoden avajaistapahtuma Riihimäellä 8.1.2017
  • 2017 Olli Soini ja Anni Paunila
  • 2016 Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry
  • 2015 Samuli Parosen seuran toimijat Kaarina Ivanoff ja Kirsi Ollila