Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.1.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden toteutuminen marraskuussa 2018 1 kpl 5 Lastensuojelun edunvalvojien palkkiot 1 kpl 6 Ikäihmisten perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2019 alkaen 2 kpl 7 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kilpailutuksen valmistelutilanne – 8 … Lue lisää

Kaupunkikehityslautakunta 22.1.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Vs. teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 5 Tilan Turpeila 694-403-4-28 ostaminen 3 kpl 6 Valtuustoaloite radanvarsien aitaamisesta lasten leikkipaikkojen läheisyydessä 1 kpl 7 Tontin 694-25-2520-6 Kynttilätie 11c myyminen, Kaivuutyöt R. Lämsä … Lue lisää

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 23.1.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 5 Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2019 käyttösuunnitelman hyväksyminen 3 kpl 6 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä – 7 Fortum Waste Solutions Oy:n teollisuusjätevesisopimuksen uusiminen 1 kpl 8 Viranhaltijapäätökset 1 … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan kokous 24.1.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat TARKLA – 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja pöytäkirjan nähtävillä olo – 5 Katsaus tarkastuslautakunnan talouteen 2 kpl 6 Arviointipäivän ohjelma – 7 Sisäisen tarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle – 8 Päivän johtopäätökset ja seuraavan kokouksen valmistelu – 9 … Lue lisää

Kaupunginhallitus 14.1.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Työllisyyskoordinaattorin toimen muuttaminen työllisyyspalveluvastaavan viraksi – 5 Henkilöstökysely vuonna 2018 3 kpl 6 Vuoden 2019 eduskuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen – 7 Vuoden 2019 europarlamenttivaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 110 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 111 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 112 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 113 Kotihoidon vertaiskehittämisen raportti – 114 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma 2 kpl 115 Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut vuonna 2019 2 kpl 116 Omaishoidon tuen palkkiot 1.1.2019 alkaen 1 kpl 117 Icehearts-toiminnan laajentaminen – 118 … Lue lisää

Kaupunkikehityslautakunta 18.12.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 169 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 170 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 171 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 172 Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 173 Teknisen palvelujen kehittäminen, lausuntopyyntö 2 kpl 174 Viranhaltijapäätökset kakela 18.12.2018 1 kpl 175 Ilmoitusasiat kakela 18.12.2018 – 176 Valitusosoitus –

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston pöytäkirja 19.12.2018

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 90 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 92 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 93 Rakennusluvan myöntäminen ICON Ilves Bond Oy:n lukuun perustettavalle yhtiölle – 94 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset – 95 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset – 96 Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston kokoontuminen vuonna 2019 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä jaoston päätösten nähtävillä … Lue lisää

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta pöytäkirja 12.12.2018

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat – 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 173 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 174 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 175 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoontuminen vuonna 2019 – 176 Vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien erityisliikuntakortin käyttöaikaa 1 kpl 177 Valtuustoaloite koskien aktiivisuuslisenssiä – 178 Teknisten palvelujen kehittäminen, lausunto 1 kpl 179 Varhaiskasvatuksen asiakaskysely … Lue lisää

Kaupunginhallitus 13.12.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 428 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 429 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 430 Kaupunginvaltuuston 10.12.2018 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 4 kpl 431 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle; valitus Peltosaaren koulun tuntiopettajan virkavaalista – 432 Muutosjohtajan virkasuhteen koeaikapurkaminen; oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätös – 433 Riihimäen Kaukolämpö Oy:n … Lue lisää