Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 20.11.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 74 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 75 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 76 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 77 Hyvitysanomus jätevesilaskuun, Asunto Oy Riihimäen Sipusaari 1 kpl 78 Vapautus liittymisvelvollisuudesta vesijohtoverkostoon –

Kaupunkikehityslautakunta 12.11.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 153 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 154 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 155 Toimialuejohtajien katsaukset ja muut ajankohtaiset asiat – 156 Kvartaaliraportti tammi-syyskuu 2019 1 kpl 157 Kaupunkikehityslautakunnan kokoontuminen 2020 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä lautakunnan päätösten nähtävillä olo – 158 Määräalan ostaminen tilasta 694-405-8-136 Viitanen 1 kpl … Lue lisää

Kaupunginhallitus 18.11.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 404 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 405 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 406 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 407 Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 kpl 408 Valtuustoaloite koskien terveyskeskusmaksuista luopumista 8 kpl 409 Hulevesiverkoston viemäröintialueen tarkistaminen 1 kpl 410 Sopimus yhteistyöstä kesäyliopistotoimintojen järjestämiseksi ja edustajan nimeäminen kesäyliopiston neuvottelukuntaan … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.11.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 46 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 47 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 48 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 49 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset – 50 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset – 51 Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 3 kpl 52 Lausunto ehdotuksesta jätehuollon palvelutasoksi 1 kpl 53 Ympäristönsuojeluviranomaisen päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille … Lue lisää

Kaupunginhallitus 4.11.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 383 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 384 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 385 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 386 Upokkaantie (Y-tontti) asemakaavan muutos 1 kpl 387 Hämeen Virkistysalueyhdistys ry:n kokousedustajan nimeäminen 1 kpl 388 Eronpyyntö luottamustoimesta ja valinta luottamustoimeen 1 kpl 389 Kanta Logistiikka Oy:n osakkeiden myynti; lunastusoikeuden käyttäminen 1 … Lue lisää

Tarkastuslautakunta 14.11.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat TARKLA – 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 88 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 89 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 90 Tarkastuslautakunnan kevään kokouspäivistä sopiminen – 91 Sidonnaisuusilmoitukset – 92 Arviointipäivän ohjelma – 93 Päivän johtopäätökset ja seuraavan kokouksen valmistelu – 94 Ilmoitusasiat – 95 Muut asiat – 96 Muutoksenhaku –

Kaupunkikehityslautakunta 12.11.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 153 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 154 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 155 Toimialuejohtajien katsaukset ja muut ajankohtaiset asiat – 156 Kvartaaliraportti tammi-syyskuu 2019 1 kpl 157 Kaupunkikehityslautakunnan kokoontuminen 2020 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä lautakunnan päätösten nähtävillä olo – 158 Määräalan ostaminen tilasta 694-405-8-136 Viitanen 1 kpl … Lue lisää

Kaupunginvaltuusto 11.11.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 92 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 93 Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2020 – 94 Upokkaantie (Y-tontti) asemakaavan muutos 3 kpl 95 Eronpyyntö luottamustoimesta ja valinta luottamustoimeen 1 kpl 96 Riihimäen pysäköintiohjelma 1 kpl 97 Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 3 kpl … Lue lisää

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 30.10.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 61 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 62 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 63 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä – 64 Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion 2020 strategisen tuloskortin hyväksyminen 1 kpl 65 Vesihuoltoliikelaitoksen perimien tonttijohtomaksujen tarkistaminen huleveden tonttijohtomaksujen osalta vuodelle 2020 – … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 31.10.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 34 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 35 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 36 Kvartaaliraportti tammi-syyskuu 2019 1 kpl 37 Edustajan nimeäminen nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuuteen 1 kpl 38 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset – 39 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset – 40 Riihimäen pienvesiselvitys … Lue lisää