Kaupunginvaltuusto laajensi toisen asteen maksuttomuutta

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti ulottaa toisen asteen maksuttomuuden koskemaan myös kymppiluokalta, kansanopistosta tai valmentavasta koulutuksesta syksyllä 2021 lukioon siirtyneitä nuoria. Muutoksen jälkeen kaikkia opintonsa Riihimäen lukiossa syksyllä 2021 aloittaneita ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita kohdellaan samalla tavalla kuin 1.1.2021 jälkeen perusopetuksen päättötodistuksen saaneita oppivelvollisia nuoria. Elokuussa voimaan astuneen oppivelvollisuuslain mukaan tänä syksynä suoraan perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyneet kuuluvat … Lue lisää

Vaalitulos on vahvistettu – uusi kaupunginvaltuusto aloittaa elokuussa

Riihimäen kuntavaalien vaalitulos on vahvistettu. Kaksi valtuustopaikkaa ratkesi arvalla, kun ehdokkaat saivat täsmälleen saman äänimäärän. Arvalla valtuustoon valittiin vihreiden Kaisa Into ja ensimmäiselle varasijalle jäi Salka Orivuori. Vasemmistoliitosta arvalla valtuustoon valittiin Raisa Laurila-Hakulinen ja varasijalle jäi Rauli Hirviniemi. Uusi valtuustokausi alkaa 1. elokuuta 2021 ja se päättyy 31. toukokuuta 2025. Riihimäen kaupunginvaltuuston uudet valtuutetut: Aittola … Lue lisää

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja luopuu osa-aikaisuudesta

Miia Nahkuri luopuu Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävän osa-aikaisuudesta 15. kesäkuuta 2021 alkaen. Nahkuri luopuu osa-aikaisuudesta omasta halustaan ja jatkaa muutoin normaalisti kaupunginhallituksen puheenjohtajana.  Nahkuri on toiminut Riihimäen kaupunginhallituksen osa-aikaisena puheenjohtajana vuodesta 2017 alkaen. Kuntalain mukaan osa-aikaiseen luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on sitoutunut ottamaan luottamustoimen vastaan. Riihimäen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajilla on ollut vuodesta 2017 … Lue lisää

Riihimäki ei järjestä kunnallista kansanäänestystä

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti maanantain 17.5. kokouksessa, että kaupunki ei järjestä kunnallista kansanäänestystä. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Jari Heikkinen (ps.) esitti, että kansalaisäänestys järjestettäisiin palveluverkon valmistelun keskeyttämiseksi ja asian uudelleen käsittelemiseksi. Heidi Selenius (ps.) kannatti Heikkisen esitystä. Äänestyksessä esitys hävisi äänin 38–4. Heikkisen ja Seleniuksen lisäksi kansalaisäänestyksen järjestämistä kannatti Eija Aittola (kok.) ja Risto Paajanen (kesk.). … Lue lisää

Kaupunginvaltuustossa 17.5. käsiteltäviä asioita

Riihimäen kaupunginvaltuustossa 17. toukokuuta käsiteltäviä asioita ovat muun muassa vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen sekä hallintosäännön uudistaminen valtuustokaudelle 2021–2025. Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä Riihimäen kaupungin YouTube-kanavalla. Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista 17. toukokuuta 2021 Kaupunginvaltuuston kokoonpano, kokouspäivät ja kokousasiakirjat

Kaupunginvaltuusto hyväksyi erä- ja luontokulttuurimuseohaun

Riihimäen kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantain 19.4. kokouksessa kaupungin tarjouksen erä- ja luontokulttuurimuseohakuun. Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen yksimielisesti. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Riihimäen kaupungin museotarjous perustuu Suomen Metsästysmuseon ja Suomen lasimuseon laajentumiseen museokeskukseksi. Kaupunki sitoutuu osallistumaan museosäätiön perustamiseen 20 000 euron pääomalla ja museohankkeen valmisteluun yhteensä 80 000 eurolla. Kaupunki sitoutuu vastaamaan museoinvestoinnista kaupungin elinkeinoyhtiö Riihimäen Tilat ja … Lue lisää

Valtuusto palautti hallintosäännön 2021–2025 uudelleen valmisteluun

Riihimäen kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan maanantaina 8. maaliskuuta esitystä uudeksi hallintosäännöksi valtuustokaudelle 2021–2025. Hallintosäännössä esitettiin muutoksia esimerkiksi lautakuntien kokoonpanoon ja lautakuntajakoon, kaavoitusasioiden käsittelyyn ja nuorisovaltuustoon rooliin. Käsittelyn aikana valtuutettu Eija Aittola (kok) teki esityksen hallintosäännön palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Aittolan esitystä kannattivat valtuutetut Marja Tarkkonen (kok), Jari Heikkinen (ps) ja Kari Majaranta (kok). Valtuusto äänesti asiasta ja … Lue lisää

Kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita

Riihimäen kaupunginvaltuustossa 8. maaliskuuta käsiteltäviä asioita ovat muun muassa kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelma ja hallintosäännön uudistaminen valtuustokaudelle 2021–2025. Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä Riihimäen kaupungin YouTube-kanavalla. Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista 8. maaliskuuta 2021 Kaupunginvaltuuston kokoonpano, kokouspäivät ja kokousasiakirjat

Nuorisovaltuustolle läsnäolo- ja puheoikeus valtuustoon ja lautakuntiin

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi maanantain 1.3. kokouksessa uuden hallintosäännön, jonka myötä lautakuntien kokoonpanoon ja lautakuntajakoon, kaavoitusasioiden käsittelyyn ja nuorisovaltuustoon rooliin tulee muutoksia. Tämän lisäksi kaupunginhallitus määritteli valtuuston päätösvaltaan kuuluvat asiat. Uuden hallintosäännön mukaan valtuusto päättää palveluverkosta ja muista merkittävistä koko kaupunkia koskevista toimintalinjauksista ja toimintapolitiikoista. Nuorisovaltuusto saa valita oman edustajan kaupunginvaltuuston kokouksiin. Lisäksi nuorisovaltuusto voi valita … Lue lisää

Kaupunginvaltuusto hyväksyi johtajasopimuksen

Riihimäen kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 1. helmikuuta 2021 pitämässään kokouksessa kaupunginjohtaja Jere Penttilän johtajasopimuksen. Sopimuksen mukaan kaupunginjohtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, alueen elinvoimasta huolehtiminen ja kaupunkilaisten palvelujen järjestäminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Sopimuksen mukaan kaupunginjohtajan onnistumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Kaupunginjohtajan kokonaispalkka on 10 100 euroa kuukaudessa. Kaupunginjohtajalla ei sopimuksen … Lue lisää