Hyppää sisältöön
kuvituskuva: INFO

Palveluneuvonta

1.1.2023 alkaen riihimäkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. 

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.   

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista. 

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

 

Kotihoidon ja tukipalvelujen piiriin hakeudutaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjaajat antavat tietoa palveluista ja arvioivat kotikäynnillä palvelutarpeen asiakkaan toimintakyvyn, kodin ja ympäristön olosuhteiden sekä omaisten osallistumisen perusteella. Palveluohjaaja kokoaa palvelut asiakkaan tueksi.

Palveluohjaus on asiakaslähtöistä työtä, jonka tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyritään tukemaan asiakkaan toimintakykyä niin, että kotona asuminen turvallisesti onnistuu mahdollisimman pitkään.

Hoito- ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan tullessa kotihoidon piiriin hänelle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmanteossa ovat mukana asiakkaan ja hänen nimeämänsä lähiomaisen lisäksi tarvittavat auttajatahot. Palveluohjaaja toimii aina asiakkaan suostumuksella hoitaessaan asiakkaan asioita ja välittäessään asiakastietoja. Palveluohjaus on maksutonta. Palveluohjaajaan saat yhteyden puhelimitse tai käymällä palvelupisteessä.

Odotusajat vanhusten palveluihin 1.1.2022 – 30.6.2022

 

Yhteystiedot

Ikäih­mis­ten pal­ve­luoh­jaus ja so­si­aa­li­työ, pal­ve­lu­pis­te
Käyntiosoite: Virastokeskus Veturi, Eteläinen Asemakatu 4A
Postiosoite: Virastokeskus Veturi, Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki
Avoinna ilman ajanvarausta maanantaisin klo 10-12

Ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus
p. 019 758 4364, palveluneuvonta@riihimaki.fi
Puhelinajat maanantaista perjantaihin kello 8-11 sekä ma, ti, to ja pe kello 13-15. Muina aikoina voi jättää viestin vastaajaan

Juvonen Rita
p. 040 330 4432, rita.juvonen@riihimaki.fi
Palveluvastaava, ikäihmisten palveluiden hallinto

Ekholm Tanja
p. 050 388 8505, tanja.ekholm@riihimaki.fi
vs. Sosiaalityöntekijä

Jokimäki Elina
p. 040 330 4411, elina.jokimaki@riihimaki.fi
Sosiaalityöntekijä