Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kuvituskuva, päiväkotirakennus sisältä
Kuva: Jenniina Nummela

Kiinteistöt

Tilakeskus huolehtii ja vastaa kaupungin omistamasta tai kaupungin omaan toimintaan vuokraamasta kiinteistömassasta, uudis-, perusparannus- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttamisesta ja toteuttamisesta.

Kaupungin kiinteistömassa koostuu pääsääntöisesti päiväkodeista, kouluista, liikuntatiloista, museoista, opistoista, nuorisotiloista ja kirjastosta. Kaupunki vuokraa toimitiloja hyvinvointialueelle.

 • Kaupungin kiinteistönhoito vastaa keskitetysti kaupungin omistamien rakennusten kiinteistönhoidosta ja -huollosta. Kiinteistönhoidon tarkoitus on turvata kiinteistön käyttäjien toimintaedellytykset huolehtimalla kiinteistön ja sen laitteiden toimivuudesta sekä ulkoalueiden puhtaudesta ja turvallisuudesta.

  Kunnossapitotoiminnon tehtävänä on muun muassa kiinteistön ominaisuuksien säilyttäminen tai parantaminen eri korjaus- ja ylläpitotoimenpitein, jotta kiinteistön käyttäjien toimintaedellytykset säilyvät ja mahdollistuvat. Kunnossapitotoiminto vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä muiden julkisten rakennusten käyttökunnosta.

  Kaupungin siivouskeskus toimii keskitetysti ja tuottaa siivouspalveluja kaupungin eri kiinteistöille ja toimitiloille kuten kouluille, päiväkodeille, liikuntatiloille ja museoille. Säännöllisellä ja suunnitelmallisella siivouksella varmistetaan erilaisten toimitilojen puhtaus ja viihtyisyys yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa.

 • Kaupungin tilakeskus vastaa vuosittaisen kiinteistöjen investointiohjelman valmistelusta ja toteutuksesta. Investointiohjelma laaditaan yhdessä toimialojen edustajien kanssa.

  Suunnitteluyksikkö tuottaa ja tilaa suunnitelmia esi- ja luonnossuunnitelmista toteutussuunnitelmiin sekä tekee korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmia kaupungin omistamiin kiinteistöihin.

 • Toimitiloja vuokrataan kaupungin toimialojen työyksiköille. Sisäisellä vuokraustoiminnalla taataan kiinteistöjen toimivuus, arvon säilyminen ja kohtuuhintainen vuokrataso. Kukin toimiala määrittelee  tilatarpeensa ja varautuu omassa budjetissaan toimitilan vuokraan sekä ylläpitokuluihin.

  Toimitiloja, joille kaupungilla itsellään ei ole käyttöä, voidaan vuokrata (ns. pitkäaikaisvuokraus) yrityksille ja yhteisöille tai tarvittaessa ne myydään.

  Tilakeskus vastaa kaupungin toimitilahallinnosta. Kaupungin toimitilaohjelma linjaa kaupungin toimitilojen ja kiinteistöjen omistamisen, hallinnan, vuokrauksen tai muun hankinnan. Lisäksi toimitilaohjelma linjaa tilojen ylläpidon ja muiden toimenpiteiden yleiset pääperiaatteet. Kaupunginhallitus päättää toimitilaohjelmasta.

Yhteystiedot

Siivouspalvelut