Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Ilmakuva Lopentien ja Sakonkadun risteyksestä
Kuva: Kimmo Haapanen

Kadut

Riihimäen kaupunki rakentaa ja rakennuttaa katuja sekä muita yleisiä alueita. Kaupungin kunnallistekniikan investointeihin on varattu noin 6 miljoonan euron nettorahoitus vuodelle 2024. Rahoituksen on myöntänyt kaupunginvaltuusto. Merkittävimmät osuudet ovat keskustan ja Asemanpuiston kehittäminen noin 2,1 miljoonaa sekä katujen ja puistojen perusparantaminen 1,2 miljoonaa euroa. Tonttituotantoon panostetaan vuonna 2024 noin 0,8 miljoonalla eurolla ja elinkeinoalueiden rakentamiseen on varattu noin 0,5 miljoonan euron rahoitus.

Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2024 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa (16.5.2023 § 62, 21.11.2023 § 126).

Merkittävimmät katualueiden työkohteet vuonna 2024

 • Uudistuksen tavoitteena on Hämeenaukion liikennejärjestelyjen selkeyttäminen, liikenneturvallisuuden sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen ja viihtyisän kaupunkikuvan toteutus.

  Liikennejärjestelyjä selkeytetään ohjaamalla Hämeenaukion läpi kulkeva moottoriajoneuvoliikenne Hämeenaukion eteläpuolelta. Lisäksi rakennetaan erillinen pysäköintialue, linja-autopysäkkien sekä teatterin saattoliikennettä parannetaan ja alueen valaistus uusitaan. Uuden pysäköintialueen ansiosta pysäköintipaikkojen määrä kasvaa nykyisestä.

  Hämeenaukio kuuluu Riihimäelle määriteltyyn esteettömän liikkumisen tavoiteverkkoon, joten sillä pyritään esteettömyyden erikoistasoon. Tämä tarkoittaa esteettömyyden kokonaisvaltaista huomioimista. Katujen kohdalla suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota pintoihin, korkeuseroihin, kaltevuuksiin, ylityskohtien turvallisuuteen, kulkumuotojen erotteluun, valaistukseen ja palveluiden saavutettavuuteen. Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki, mutta erityisen tärkeä se on liikkumis- ja toimimisesteisille sekä esimerkiksi ikääntyville henkilöille. Esteettömyyden erikoistasossa on liikkumisen lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen ja selkeyteen liittyviin asioihin.

  Hämeenaukio on määritelty kehitettäväksi alueeksi Riihimäen kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Sen mukaan Riihimäen keskustaa kehitetään niin, että kaupunkiympäristö tukee kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista viihtyisää elinympäristöä ja kestävää liikkumista. Hämeenaukion viihtyisyyttä lisätään taidetta sisältävällä aukio-osuudella.

  Kohteen katusuunnitelma ja erillinen Hämeenaukion maisemasuunnitelma löytyy alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Toteutuksesta vastaa Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikan keskus, vastaava rakennuttaja Arto Rämäkkö ja työnjohtaja Ilkka Mallenius. Kohteen toteutus on alkanut vuonna 2023 ja kohde valmistuu suunnitelman mukaan kesällä 2024.

 • Temppelikatu uudistetaan osana katujen perusparantamisinvestointeja.

  Temppelikadulle tehdään ajoradan reunoille yksisuuntaiset pyöräkaistat samalla, kun nykyisten jalankulkuväylien huonokuntoiset pinnat uudistetaan. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden liikkuminen eri tilassa parantaa erityisesti jalankulkijoiden kokemaa liikenneympäristön turvallisuutta edistäen samalla pyöräliikenteen sujuvuutta.

  Myös Temppelikadun valaistus uusitaan ja kadulle asennetaan led-valaisimet. Uudet valaisimet ovat kaksipuoleisia, jolloin ne valaisevat nykyisiä valaisimia paremmin myös jalankulkuväyliä. Lisäksi Temppelikadun lehmusten puukujanne uusitaan. Kadun varren noin 50-vuotiaat lehmukset on tutkittu ja ne ovat kaikki huonokuntoisia, joten vanhojen lehmusten tilalle istutetaan kapealatvaisia lehmuksia.

  Riihimäen Veden johtoverkostoa saneerataan uudistustöiden yhteydessä.

  Temppelikatu kuuluu Riihimäen esteettömän liikkumisen tavoiteverkkoon, jonka tavoitteena on esteettömyyden erikoistason laatutaso. Tämä tarkoittaa esteettömyyden kokonaisvaltaista huomioimista. Temppelikadun katusuunnitelman muutoksen tavoitteena on parantaa jalankulku- ja pyöräilyväyliä ja edistää esteettömän liikkumisen edellytyksiä.

  Tilaajan yhteyshenkilönä hankkeen rakennuttamisasioissa toimii kadunrakennustöiden osalta Anniina Aho / Riihimäen kaupunki (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi).

  Kohteen suunnitelmat löytyvät alempaa kohdasta “Nähtävillä olevat suunnitelmat”.

  Kohteen toteutus alkoi vuonna 2023 ja se valmistuu syksyllä 2024.

  Työmaatilanne 14.6.2024

  Työt Temppelikadulla ovat edenneet vauhdikkaasti. Kadun koillispuolen kiveystyöt ovat lähes valmiit ja kiveystyöt on aloitettu myös kadun lounaispuolella. Rakennekerrosten osalta työt ovat jo valmiit. Temppelikadulle on saatu istutettua uudet puut, joille on rakennettu tilavat kantavat kasvualustat, jotka on varustettu kastelu- ja ilmastusputkilla. Näin turvataan uusille puille hyvät olosuhteet menestyä paikalla mahdollisimman pitkään. Kadulle on asennettu myös uusia penkkejä, joiden työnaikaiset asennukset ovatkin herättäneet vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kadulle on asennettu uusia pyörätelineitä palvelemaan vartin kaupungin polkupyöräilijöitä. Asfaltointityöt tullaan tekemään heinäkuun alkupuolella ja niistä tulee aiheutumaan tilapäistä haittaa alueella liikkumiselle. Ajoratojen osalta työn arvioitu kesto on yksi työpäivä, mutta kevyenliikenteenväylien osalta työ on hitaampaa, koska se joudutaan tekemään osittain käsityönä. Toivomme edelleen kaikilta alueella liikkujilta valppautta ja varovaisuutta töiden keskeneräisyydestä johtuen.

  Työt jatkuvat talvitauon jälkeen 22.4.2024

  Temppelikadulla on pidetty urakoitsijan kanssa aloituskatselmus tiistaina 16.4.2024 ja kohteen työt alkavat maanantaina 22.4. työmaajärjestelyiden rakentamisella. Töiden toteuttamisen mahdollistamiseksi Temppelikadun katuvalaistus tulee olemaan pois käytöstä tiistaista 23.4. alkaen, kunnes uusi valaistus on saatu käyttökuntoon. Työt alkavat Hämeenkadun suunnalta edeten korttelinväli kerrallaan kohti Puistikkoa. Ensin toteutetaan ajoradan ulkopuliset työt ja ajoneuvoliikenne Temppelikadulla tulee säilymään työn ajan. Pysäköintiä rajoitetaan alueella työn tekemisen kannalta välttämättömin osin. Urakoitsija on yhteydessä alueen kiinteistöihin työn aikatauluista ja vaikutuksista sekä kulkuyhteyksien järjestämisestä. Urakoitsija pyrkii merkitsemään työalueen kiinteistöjen sisäänkulkureitit siten, että ne on helppo löytää työmaajärjestelyistä huolimatta. Urakoitsijan yhteyshenkilöt kohteessa ovat vastaava työnjohtaja Oskari Niskanen, puhelin 050 556 7883 ja työnjohtaja Riku Jääskeläinen, puhelin 045 843 6363 (Vision Infra Oy). Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

  Tilanne 17.11.2023

  Riihimäen kaupunki on kilpailuttanut Temppelikadun saneeraus -urakan koskien kadunrakennustöitä vuonna 2023-2024. Urakkasopimus on allekirjoitettu Vision Infra Oy:n kanssa 16.11.2023. Kyseessä on sama urakoitsija, joka on toteuttanut kesällä 2023 kohteen vesihuoltourakan. Työmaa tullaan laittamaan talvikuntoon siten, että tilapäiset liikennejärjestelyt puretaan ja liikenne palautuu niin sanotusti normaaliin tilaan. Kevyenliikenteenväyliltä poistetaan osittain puretut betonilaatat, jotta ne eivät lähde talvikunnossapidossa auran mukana irti. Tämä tarkoittaa, että kevyenliikenteenväylät tulevat olemaan talven yli ilman sidottua pinnoitetta. Keväällä työt jatkuvat heti, kun se kelien puolesta on mahdollista. Kohde valmistuu syksyllä 2024. Talvikunnossapidon hoitaa Riihimäen kaupunki ja mahdolliset palautteet voi ohjata 24.11.2023 alkaen palautepalvelun kautta kunnossapitoon.

  Tilanne 1.9.2023

  Kanta-Hämeen hallinto-oikeuden käsiteltyä Temppelikadun asiakokonaisuuden, on Temppelikadun katusuunnitelma saanut lainvoiman. Kohteessa on ollut kesästä alkaen käynnissä Riihimäen Veden vesihuollon saneerausurakka, jonka yhteydessä on uusittu kattavasti koko katuosuuden vesihuolto. Vesihuoltourakan yhteydessä rakennetaan nyt myös kaupungin osuutta lisätyönä siten, että ajoradan osuus saataisiin kokonaan auki liikenteelle, kun vesihuoltourakka päättyy. Tämä tarkoittaa kadun kuivatuksen rakentamista, eli ritiläkaivojen, kitakaivojen ja reunakivien asentamista. Lisäksi kaivutöiden yhteydessä kunnostetaan kadun rakennekerroksia. Riihimäen kaupunki kilpailuttaa jäljelle jäävät katusuunnitelman mukaiset työt vielä tämän syksyn aikana, jotta kadunrakennustöitä päästäisiin jatkamaan heti vesihuoltourakan päätyttyä. Tavoitteena on saada tänä syksynä vähintään ajoradan lopulliset asfalttipinnat tehtyä. Lisäksi muita töitä aloitetaan mahdollisesti kelien mukaan vielä syksyn aikana. Urakan valmistuminen tulee ajoittumaan ensi vuodelle.

  Tilanne 25.5.2023

  Temppelikadulla tehdään tänä kesänä vain vesihuoltotöitä. Riihimäen kaupunki ei tee Temppelikadulla katutöitä ennen kuin katusuunnitelma on saanut lainvoiman. Katusuunnitelmasta on tehty huhtikuussa valitus hallinto-oikeuteen. Kaupunki tekee Temppelikadun perusparannus- ja uudistustöitä aikaisintaan syksyllä tai ensi vuonna, mikäli katusuunnitelma saa lainvoiman. Kaupunki tiedottaa näistä ennen töiden alkamista. Valituksen kohteena olevaan katusuunnitelmaan ei sisälly vesihuoltoverkosto.

  Riihimäen Vesi saneeraa kesällä Temppelikadun vesi- ja viemärijohtoja, sillä ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Vesihuoltosaneeraus ei edellytä Temppelikadun lehmusten kaatamista. Riihimäen Vesi tiedottaa Temppelikadun töistä tarkemmin ensi viikolla.

 • Kohde toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä. Toteutuksesta vastaa Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikan keskus, vastaava työnjohtaja Sami Nikkinen ja rakennuttaja Juulia Semi.

 • Kohde on suunnittelussa. Kohteen katujen rakentamisen on tavoite alkaa syksyllä 2024. Rakentamisesta voit tiedustella vastaava rakennuttaja Anniina Aho / Riihimäen kaupunki (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi).

 • Lisätietoja vastaava rakennuttaja Anniina Aho / Riihimäen kaupunki (p. 040 330 4925, anniina.aho2@riihimaki.fi).

Lisätietoja

Anniina Aho: Jokikylän yleisten alueiden rakentaminen (sillat, kadut, uoma, puisto), Temppelikadun uudistus, Kokonharjun (aiemmin Kokonmäki) uusi kaava-alue

Arto Rämäkkö ja Ilkka Mallenius: Hämeenaukion uudistus, Länsitien kevyen liikenteen väylän toteutus välillä Upokkaantie–Puhaltajankatu

Matti Sirkiä: Katuvalaistus

Sami Nikkinen ja Juulia Semi: Ansatien ja Kinturintien pohjoisosan rakentaminen, katujen uudelleenpäällystys

Antti Kitinoja: Työohjelman 2024 toteutuksen kokonaisuuden koordinointi

Maria Vasko: Investointisuunnitelman valmistelu ja laadinta