Keskustassa kiertoteitä 18.–29.10.2021, myös bussit kiertoreiteille

Keskuskadulla tehdään katutöitä 18.–29.10.2021 välillä Junailijankatu – Kalevankatu – Valtakäyrä. Töistä johtuen katualuetta joudutaan sulkemaan ja liikenne siirtämään kiertoreiteille. Pyydämme huomioimaan, että kiertoreitit vaikuttavat myös alueen koululaisliikenteeseen. Vaikutusalueen kouluja tiedotetaan asiasta tarkemmin. Työ vaikuttaa myös joukkoliikenteeseen, jota ajetaan poikkeusreittejä alla olevan kuvan mukaisesti. Työ vaikuttaa kaikkiin paikallisliikenteen linjoihin sekä Lopen, Tervakosken ja Ryttylän seutuliikenteisiin. Palvelulinja … Lue lisää

Kuntokatsastusreitti avataan syyslomaviikolla

Riihimäellä avataan Kuntokatsastusreitti syyslomaviikolla. Reitin avajaisia vietetään 19. lokakuuta kello 16.00–17.00. Kuntokatsastusreitti on yksinkertainen ja matalan kynnyksen kuntotestauspalvelu, jossa voi testata ja seurata helposti kestävyyskuntoa. Reitin avajaisissa kaupunginjohtaja Jere Penttilä testaa omaa kestävyyskuntoaan yhdessä liikunta- ja hyvinvointipäällikkö Markus Rantsin kanssa. Paikalla on myös liikunnanohjaaja, joka ohjeistaa kuntokatsastuksen suorittamisessa. Lähtö reitille Kuntokatsastuksen avajaispäivänä tapahtuu Tehtaanportinkadun kyltin … Lue lisää

Keskusvaalilautakunta 5.10.2021, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 73 Lautakunnan esittely, pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito – 74 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 75 Vuoden 2022 aluevaalien toimittaminen – 76 Lautakunnan sihteerin ottaminen ja palkkioperusteen määrääminen – 77 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio aluevaaleissa – 78 Ilmoitus- ja muut asiat 3 kpl 79 … Lue lisää

Kirjasto on suljettu lokakuun ajan

Riihimäen kaupunginkirjasto on suljettu kokonaan lokakuun 2021. Sulku johtuu tulevasta kirjastorakennuksen remontista ja siitä johtuvasta muutosta. Lokakuussa kirjaston aineisto pakataan laatikoihin, joista osa siirtyy kirjaston väistötiloihin Kauppakeskus Foorumiin, Keskuskatu 15, Riihimäki. Loput, eli suurin osa aineistosta pakataan ja varastoidaan kirjaston tiloihin. Syyskuussa lainatun aineiston eräpäivät eivät osu lokakuulle, vaan ne ovat siirtyneet marras- tai joulukuulle. … Lue lisää

Kaupunki haluaa kustannuskuria terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talouteen

Riihimäen kaupunginhallitus antaa torstaina 14.10. lausunnot Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki vaatii sekä terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymää pitämään kustannukset kurissa. Esityksen mukaan kaupunki ei hyväksy terveyskeskuksen kuntayhtymän talousarviota, vaan edellyttää, että talousarvio laaditaan perustuen kuntamaksuosuuksien keskimääräiseen kahden prosentin nousuun. Riihimäen kaupungin kuntamaksuosuus saa esityksen … Lue lisää

Kaupunginhallitus 14.10.2021, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 365 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 366 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 367 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 368 Lausunto Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuodelle 2022 3 kpl 369 Riihimäen kaupungin lausunto sairaanhoitopiirin talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2022-2025; omistajaohjaus 1 kpl 370 Vuoden 2022 talousarvion raami ja … Lue lisää

Hämeenkatu 48-50 Rity asemakaavan muutos

Kaavaluonnos on nähtävillä 11.10. – 9.11.2021.   Kiinteistö Oy Riihimäen Hämeenkatu 48 on kumppaninsa T2H Rakennus Oy:n kanssa tehnyt suunnitelmia tontilla sijaitsevan rakennuksen eli ns. Rity-talon korvaamisesta uudella asuin- ja liikerakennuksella. Hanke edellyttää asemakaavan muuttamista ja tontilla sijaitsevan rakennuksen purkamista. Olemassa olevalle rakennukselle on myönnetty kaupungin purkulupa vuonna 2017. Kaupungin pyytämässä lausunnossa purkuhakemuksesta Museovirasto toteaa … Lue lisää

Riihimäen paikallisliikenteestä asukaskysely ja nimikilpailu

Riihimäen kaupunki selvittää asukkaiden näkemyksiä paikallisliikenteestä kyselytutkimuksella. Samalla kerätään ehdotuksia paikallisliikenteen uudeksi nimeksi. Kysely on avoinna 20.10.2021 saakka ja siihen pääsee vastaamaan internetissä jo nyt ja busseissa jaettavilla lomakkeilla maanantaista 11.10.2021 lähtien. Vastaaminen vie aikaa noin viisi minuuttia. Vastauksia toivotaan kaikilta Riihimäen paikallisliikenteen käyttäjiltä riippumatta siitä, kuinka aktiivisesti matkustaa. Riihimäen kaupunki panostaa joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen. Seuraavaksi … Lue lisää

Riihimäkeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan

Riihimäkeläiset ovat melko tyytyväisiä kotikaupunkinsa palveluihin ja ylpeitä kaupungistaan, selviää Meidän Riksu -asukaskyselystä. Asukkaat arvostavat etenkin työssäkäyntimahdollisuuksia Riihimäeltä sekä arkielämän sujuvuutta. Riihimäen kaupunki toteutti asukaskyselyn kesäkuussa 2021 verkkokyselynä ja paperikyselynä Riihimäen kirjastossa ja senioripuistoiluissa. Kyselyssä asukkaat pääsivät kertomaan näkemyksiään kaupungista, turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta ja palveluista. Kyselyssä kehittämiskohteista nousivat eniten esille asemanseudun ja keskustan viihtyvyys. … Lue lisää

Kaupunginhallitus 4.10.2021, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 348 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 349 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 350 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 351 Kaupunginvaltuuston 27.9.2021 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 kpl 352 Riihimäen kaupungin uimahallin tarveselvitys 4 kpl 353 Maankäyttösopimus asemakaavan muutokseen liittyvästä maanarvomaksusta; Hämeenkatu 20 – Junailijankatu 11; 694-3-9001-24; Riihimäen Kotikulma Oy 1 … Lue lisää