Kiinteistökatselmus kaupungin eteläosan alueella (kuulutus on nähtävillä 25.9. – 30.11.2020 saakka)

Kiinteistönomistajille ja -haltijoille ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta tulee lokakuun ja marraskuun 2020 aikana toimittamaan rakennusjärjestyksen 3.4. kohdan tarkoittaman katselmuksen kaupungin eteläosan alueella. Alue rajautuu etelään linjasta Sipiläntie – Lasitehtaantie – Kalevankatu – Keskuskatu – rautatie itään. Katselmuksessa tarkastetaan, että rakennukset, niiden julkisivut ja muut ulkopuoliset osat sekä ympäristökuvaan vaikuttavat piha-alueet, rakennelmat ja … Lue lisää

Riihimäen kaupunki suosittaa kaupunkilaisille maskien käyttöä

Kanta-Hämeen maakunnallisen koronaryhmän mukaan maakunta on siirtynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kriteerien mukaiseen koronapandemian kiihtymisvaiheeseen. THL:n kasvomaskisuositus on jaettu kolmeen eri vaiheeseen. Riihimäen kaupunki siirtyy käyttämään sairaanhoitopiirin ja THL:n linjausten mukaisesti perustason maskisuosituksen sijaan kiihtymisvaiheen kasvomaskisuositusta. Kaupunki kehottaa jokaista asukasta noudattamaan suositusta. Kiihtymisvaiheessa maskien käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille: Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.9.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 78 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 79 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 80 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 81 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiset asiat – 82 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden toteutuminen elokuussa 2020 1 kpl 83 Sosiaali- ja terveystoimen riskikartoitus 2020 – 84 Viranhaltijapäätökset – 85 Ilmoitusasiat – 86 Muutoksenhakuosoitukset –

Heikki-veturi sai pilttuun veturitallista

Heikki-veturi on siirretty Riihimäen kaupungin varikolta aiempaa parempaan säilytyspaikkaan. Veturi on nyt pilttuussa veturitalleilla Riihimäen rautatieaseman naapurissa. Veturitallissa se on suojassa vaihtelevilta sääoloilta. ”Heikin sijoituspaikka veturitallissa on tilapäinen. Vaikka veturi on aiemmin päätetty sijoittaa asema-aukiolle, sijoitusta ei voida tehdä ennen kuin asemanseudun kehityssuunnitelmat etenevät. Veturitallissa Heikki on kuitenkin paremmassa paikassa kuin kaupungin varikolla”, kaupungininsinööri Toni … Lue lisää

Johtajaylilääkärin kirje kantahämäläisille

Koronakevät on muuttunut koronasyksyksi. Kolmen viikon aikana joka viikko tuplaantuneet tapausmäärät ovat herättäneet meidät kesän rauhallisesta tilanteesta todellisuuteen, jossa korona voi edelleen aiheuttaa merkittävää häiriötä yksilön elämään, mutta myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaan. Olemme viime viikolla sairaalassa siirtyneet jälleen kriisitilannejohtamiseen, valmiina nostamaan koronapotilaiden hoitoon kohdennettua valmiutta tapausmäärien noustessa ja sitä kautta väistämättä vaikean sairausmuodon saavien … Lue lisää

Kaupunginvaltuusto 28.9.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 67 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 68 Valtuustoaloite hävikkiruuan hyödyntämisestä Riihimäen kouluilla 2 kpl 69 Eroilmoitus luottamustoimesta ja uuden luottamushenkilön valinta – 70 Riihimäen seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 1 kpl 71 Riihimäen kaupungin palveluverkko; ohjausryhmän ehdotus 26 kpl 72 Riihimäen kaupungin omistamien, … Lue lisää

Ilmoitus naapureille toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta, Riihimäen Kotikulma Oy (kuulutus on nähtävillä 24.9. – 6.10.2020 saakka)

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan vastuualueella on vireillä Riihimäen Kotikulma Oy:n toimenpidelupa seinämaalauksen (muraalin) maalaamiseksi asuinkerrostalon päätyyn osoitteessa Oikokatu 21, kiinteistötunnus 694-2-206-1. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan kansliassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. kerros), 11130 Riihimäki. Koronaviruspandemian vuoksi ota yhteyttä rakennusvalvonnan kansliaan … Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 28.9.2020 klo 18.00 (kuulutus on nähtävillä 23.9. – 6.10.2020 saakka)

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 28.9.2020 kello 18.00 Uramon koululla, os. Uramontie 63. Kokousta voi seurata sähköisesti osoitteesta https://www.youtube.com/channel/UCn-_8yjgB9MASUR1IXnql2Q Kokous on etäkokous, joten valtuutetut ovat paikalla sähköisen yhteyden avulla. Kokousta voi seurata myös Uramon koululla tarkoitusta varten varatuista tiloista. Kokouksessa käsitellään kaupungin verkkosivuilla (www.riihimaki.fi) olevan kuulutuksen esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 6.10.2020 kaupungin verkkosivuilla. … Lue lisää

Ilmoitus naapureille purkamislupahakemuksen vireilletulosta, H. G. Paloheimo Oy (kuulutus on nähtävillä 23.9. – 6.10.2020 saakka)

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan vastuualueella on vireillä H. G. Paloheimo Oy:n purkamislupahakemus rakennusten (myymälähalli, vanha hevostalli, vanha navetta) purkamiseksi kohteesta Yritystie 6, kiinteistötunnus 694-21-2127-1. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan kansliassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. kerros), 11130 Riihimäki. Koronaviruspandemian vuoksi ota … Lue lisää

Ympäristölupapäätös, Kuljetus ja maansiirto Viita Oy (kuulutus on nähtävillä 23.9. – 2.11.2020 saakka)

Ympäristöjohtaja on 22.9.2020 myöntänyt päätöksellään 6/2020 ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Kuljetus ja maansiirto Viita Oy:lle paikalla louhitun kiviaineksen murskaustoiminnalle alueella, joka muodostaa Meijerintie 5-17 asemakaavan mukaisen tontin 694-25-2515-3. Tonttia ei ole vielä lohkottu, ja se koostuu luvan myöntämishetkellä määräaloista 694-4-403-2-244-M501, 694-25-9903-3-M501 ja 694-25-9901-0-M503 sekä tontista 694-25-2515-2 poislukien määräala 694-25-2515-2-M501. Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta … Lue lisää