Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Vantaanjoen vesi on kirkastunut ja veden laatu parantunut

22.6.2023 Tiedotteet Asu ja rakenna Vantaanjoki

Kevät ja alkukesä ovat olleet vähäsateisia Vantaanjoella, ja valumavedet ovat vähentyneet. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n tiedotteesta ilmenee, että tämän ansiosta Vantaanjoen vesi on kirkastunut ja laajoilla alueilla vesien ravinnepitoisuudet ovat hyvää tasoa. Joen tilannetta seurataan koko Vantaanjoen vesistöalueella, joka sisältää yli 40 havaintopaikkaa Vantaanjoessa sekä sen sivujoissa. Seurantaan, eli yhteistarkkailuun kuuluu vedenlaadun sekä eliöstön tarkkailua. Erityisesti joen kalaston kehitystä seurataan aktiivisesti.

Viime kesä ja syksy olivat vähäsateisia, ja jokien vedenpinnat laskivat matalalle. Viime vuonna jokien vedenlaatu oli yhteistarkkailun mukaan monin paikoin ravinnepitoisuuksien osalta lähes tavoitetasolla, kun valumavedet eivät tuoneet suurta hajakuormaa jokiin. Vantaanjoen tila on parantunut viimeisten kolmen vuoden aikana, vaikkakaan ravinnepitoisuudet eivät vielä yllä aivan tavoitetasoon.

Kuivina kesinä vesien virkistys- ja kastelukäyttö lisääntyvät. Vesiensuojeluyhdistykseltä kysellään usein jokiveden soveltuvuutta eri tarkoituksiin. Jokien uimarantojen puhtautta valvovat kuntien ympäristöterveysviranomaiset. Uima- ja kasteluvesien käytölle on asetettu laatuvaatimuksia, joiden tulee täyttyä ulosteindikaattoribakteerien osalta. Vuonna 2022 jokivesien hygieeninen laatu oli edellisvuosia paremmalla tasolla ja mahdollisti monin paikoin joen uimakäytön.

Tutustu Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n raporttiin jokien kuormituksesta, vedenlaadusta sekä vesieliöstön tilasta.

 

Lisätiedot

Limnologi Heli Vahtera, heli.vahtera@vantaanjoki.fi, p. 050 327 0202 /Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys