Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Väinö Sinisalon kadun putkisillan rakentamistyöt alkavat

18.4.2023 Tiedotteet Asu ja rakenna Jokikylä Joukkoliikenne Julkinen liikenne Kadut Katutyöt Liikenne ja kadut Peltosaari Vantaanjoki

Väinö Sinisalon kadun putkisillan rakentamistyöt alkavat huhtikuun loppupuolella vesihuollon saneeraustöillä. Ensimmäisessä vaiheessa saneerataan jätevesiviemäriä välillä Otavankatu–Linnunradankatu. Seuraavassa vaiheessa aloitetaan itse putkisillan työt ponttikaivannon tekemisellä Vantaanjoen uomaan, jotta voidaan poistaa vanhat kaksiosaiset rummut ja rakentaa uusi teräsputkisilta. Tämä vaihe alkaa arviolta toukokuun alkupuolella ja päättyy syyskuun 2023 lopussa.

Työt aiheuttavat haittaa liikenteelle. Ennen toisen vaiheen aloitusta katuyhteys katkaistaan Väinö Sinisalon kadulla kokonaan välillä Otavankatu/Mäkiraitti–Linnunradankatu. Tästä johtuen kaikki liikenne ajoneuvoista kevyeen liikenteeseen ohjataan kiertoreitille. Myös joukkoliikenne siirtyy poikkeusreitille, joka tuo muutoksia myös pysäkkijärjestelyihin. Joukkoliikenteen muutoksista tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.

Putkisillan rakentaminen vähentää Riihimäen keskustan tulvariskiä. Riihimäen keskusta on maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaan yksi Suomen kahdestakymmenestäkahdesta valtakunnallisesti merkittävästä tulvariskialueesta. Tällaisille alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat, jotta riskejä voidaan vähentää, tulvia ehkäistä ja lieventää sekä tulviin voidaan varautua paremmin.

Vantaanjoen tulvariskien hallintasuunnitelma on laadittu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristövastuualueella Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa. Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on esitetty Riihimäen keskusta-alueen alimitoitettujen siltarumpujen korvaaminen putkisilloilla.

Urakkaan on myönnetty valtionavustusta 500 000 euroa. Putkisillan rakentamisurakan kokonaishinta on 1,1 miljoonaa euroa.

Kohteen vastaavana työnjohtajana urakassa toimii Heikki Räsänen RTA-Yhtiöt Oy (p. 040 501 9871) ja työnjohtajana Tero Pohjonen RTA-Yhtiöt Oy (p. 040 594 1499).

Lisätiedot