Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen

8.12.2022 Tiedotteet Elä ja voi hyvin

Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystyksen ovi. Oven edessä kaksi taksia ja yksi ihminen.

Sote-uudistus astuu voimaan 1. tammikuuta 2023 ja samalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville.

Riihimäen kaupungin palveluista Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät 1.1.2023 alkaen:

  • ikääntyvien palvelut (pois lukien Riksula)
  • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • vammaispalvelut
  • työikäisten palvelut.

Itse palveluihin ei uudistuksen alkuvaiheessa tule muutoksia, ja asiakkaat voivat edelleen asioida samoissa palvelupisteissä kuin aiemmin. Palvelujen yhteystiedot säilyvät toistaiseksi ennallaan ja tiedot hyvinvointialueelle siirtyvistä palveluista löytyvät toistaiseksi Riihimäen kaupungin verkkosivuilta.

Terveyspalvelut siirtyvät Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymältä hyvinvointialueen vastuulle.

Palvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle aiheuttaa muutoksia palvelujen laskutukseen. Näistä asiakkaita on tiedotettu erikseen.

Palvelujen maksuihin ja palveluseteleiden käyttöön tulee joitakin muutoksia. Hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli asiaa kokouksessaan marraskuussa ja lisätietoa asiasta löytyy Oma Hämeen verkkosivuilta.

Riihimäen kaupungilta siirtyy hyvinvointialueelle noin 500 työntekijää.

Aiemmista sosiaali- ja terveyspalveluista Riihimäen kaupungin palveluiksi jäävät 1.1.2023 alkaen:

  • Etelä-Hämeen ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkärit)
  • Riksula
  • kotouttamispalvelut.

Myös vanhus- ja vammaisneuvosto jatkavat toimintaansa kaupungin alaisuudessa.

”Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on yksi kaupungin päätehtävistä. Se on kuitenkin mitä suurimmassa määrin yhteistyötä, ja hyvinvointia luovat yhdessä eri tahot, kuten asukkaat, yhteisöt, kaupunki ja hyvinvointialue, Riihimäen kaupungin hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttinen kertoo.

”Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirtyy vuoden vaihteessa kaupungilta hyvinvointialueelle, edistetään asukkaiden hyvinvointia jatkossakin luomalla kaiken ikäisille kaupunkilaisille mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan arkeen turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä”, Konttinen jatkaa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelua on maaliskuusta 2022 johtanut aluevaltuusto, jossa on 59 aluevaaleilla valittua valtuutettua. Aluevaltuusto vastaa ja päättää hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Se pitää huolta myös siitä, että asukkailla on monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluksessa työskentelee jatkossa noin 6 500 työntekijää.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivu

Lisätiedot:

Jouni Sakomaa, sosiaali- ja terveysjohtaja, Riihimäen kaupunki (31.12.2022 saakka), 040 330 4202, jouni.sakomaa@riihimaki.fi

Marjo-Kaisa Konttinen, hyvinvointikoordinaattori, Riihimäen kaupunki, 040 610 6952, marjo-kaisa.konttinen@riihimaki.fi

 

Päivitys 9.12.2022: Myös perusopetuksen ja toisen asteen opiskeluhuolto (kuraattorit ja psykologit) siirtyy hyvinvointialueen vastuulle.

Päivitys 22.12.2022: Palautetta sosiaali- ja terveyspalveluista voi laittaa vuoden alusta osoitteeseen palaute@omahame.fi.