Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen yleiskaavan 2050 luonnos kaupunginhallitukseen 18. joulukuuta

14.12.2023 Tiedotteet Asu ja rakenna Kaavoitus Kaupunginhallitus

Keskustassa luminen kaartuva autotie ja kerrostaloja molemmilla puolilla.
Kuva: Jenniina Nummela

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee vuoden viimeisessä kokouksessaan maanantaina 18. joulukuuta muun muassa yleiskaavan 2050 luonnosta.

Riihimäen yleiskaava 2050 tarkistaa, päivittää ja täydentää vuonna 2017 voimaan tullutta Riihimäen yleiskaavaa 2035. Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, joka ohjaa yhdyskuntakehitystä pitkälle tulevaisuuteen. Jatkossa yleiskaava on tarkoitus tarkistaa joka toinen valtuustokausi.

Riihimäen yleiskaava 2050 luonnosta on valmisteltu kaupunginhallituksen 19.12.2022 päättämien tavoitteiden mukaisesti. Yleiskaavan noudattaa ja edistää kaupungin RakasRiksu2035-strategiassa esitettyjä tavoitteita ja varmistaa, että rakentamiseen varatut alueet mahdollistavat ennustetun väestönkehityksen ja asuntotuotannon.

Keskustan kaupunkirakennetta tiivistetään

Yleiskaavassa nykyistä kaupunkirakennetta täydennetään ja tiivistetään varsinkin keskustassa ja asemanseudulla.

Lisäksi nykyiseen kaupunkirakenteeseen rajautuvilla Kokon ja Herajoen yleiskaavan asuntoaluevarauksilla on aloitettu asemakaavoitus. Yhdessä nämä alueet vastaavat kaupungin asuntotonttitarpeeseen aina vuoteen 2050 asti.

Yleiskaavassa varaudutaan myös kaupungin pitkän aikavälin väestönkasvun erilaisiin ennusteisiin osoittamalla asumisen reservialueita Arolammin ja Etelä-Vahteriston alueille sekä liittyen Kalmun osayleiskaavan alueeseen.

Nämä varaukset voivat toteutua yleiskaavan aikajakson loppupuolella, jos väestönkehitys ja asuntotuotannon tarve luovat tulevaisuudessa edellytykset niiden toteuttamiselle.

Yritys- ja elinkeinotontteja pääväylien ja radan varrelle

Yleiskaava mahdollistaa myös yritys- ja elinkeinotonttitarjonnan kasvattamisen varaamalla työpaikka-alueita pääväylien varteen ja liikenteen solmukohtiin sekä radan varteen. Näiden alueiden toteutumisaikatauluun ja -järjestykseen vaikuttavat muun muassa alueiden vetovoima ja suhdanteet.

Nähtävillä olon aikana kaupunkilaiset voivat antaa palautetta kaavasta

Kaupunginhallituksen hyväksynnän jälkeen yleiskaavaluonnos tulee kaupunkilaisten nähtäville tammikuussa 2024. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa sekä kaupungin Yleiskaava 2050 -verkkosivulla.

Kaupunginvaltuusto päättää lopulta yleiskaavan hyväksymisestä. Yleiskaavan hyväksymisen tavoitevuosi on 2025.

Kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 15.1.2024.

Kaupunginhallituksen esityslista 18.12.

Kaupunginhallituksen kokousajat 2024

Lisätiedot