Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäelle uusi kanava väärinkäytösten ilmoittamista varten

16.3.2023 Tiedotteet Asioi Hallinto

Riihimäen kaupunki ottaa 16.3.2023 käyttöön uuden eettisen ilmoituskanavan. Kanavan tarkoitus on tuoda esiin epäkohtia sekä taata kaikille ilmoituksille tasapuolinen ja yhdenmukainen käsittely. Kaikkien yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä, on lain mukaan otettava käyttöön kyseinen kanava.

Eettisen ilmoituskanavan kautta esimerkiksi kaupungin nykyiset ja entiset työntekijät, harjoittelijat ja palveluntuottajat voivat ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitsemistaan väärinkäytösepäilyistä. Riihimäen kaupungilla ilmoitus voi liittyä esimerkiksi julkisten hankintojen, yksityisyyden ja henkilötietojen suojan tai verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden rikkomuksiin. Eettisen ilmoituskanavan kautta tehtävän ilmoituksen voi tehdä omalla nimellään tai anonyymina.

”Eettinen ilmoituskanava edistää kaupungin toiminnan oikeellisuutta ja sitä, että työssään tai muussa yhteydessä epäkohtia havainnut henkilö voi tehdä ilmoituksen asiasta turvallisesti ilman pelkoa mahdollisista vastatoimista. Jokainen kanavan kautta tullut ilmoitus käsitellään yhdenmukaisesti”, strategia- ja kehittämispäällikkö Katja Törrönen sanoo.

Kaupungilla on ennestään käytössä sähköinen palautekanava, jonka kautta voit jättää toimenpide-ehdotuksia, kiitoksia, moitteita tai kommentteja sekä kysyä kaupungin palveluista. Linkit palautekanavaan ja eettiseen ilmoituskanavaan löydät kaupungin Asioi-sivulta.

Lisää tietoa Riihimäen kaupungin eettisestä ilmoituskanavasta löydät kaupungin verkkosivuilta.