Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Oppilaaksiotto peruskoulun ensimmäiselle luokalle

10.1.2023 Tiedotteet Opi ja kasvata Koulut Varhaiskasvatus

Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2023 peruskoulun ensimmäisen luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta annetaan Wilma-oppilashallintojärjestelmässä 17.2.2023. Oppilaille, jotka eivät ole osallistuneet Riihimäen kaupungin järjestämään esiopetukseen, postitetaan ohje huoltajien Wilma-tunnuksen luomiseksi. Oppilaaksiottopäätös tehdään vuonna 2016 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Wilmassa lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta sekä toissijaisesta koulupaikkahausta. Koulupaikka tulee vahvistaa 5.3.2023 mennessä.

Oppilaita ensimmäiselle vuosiluokalle ottavia peruskouluja ovat Eteläinen, Herajoki, Lasitehdas, Patastenmäki, Peltosaari, Pohjoinen ja Uramo. Musiikkipainotteiseen opetukseen haetaan pääsykokeilla viikoilla 3 ja 4. Musiikkiluokalle hakemisesta on tiedotettu Riihimäen kaupungin verkkosivuilla erillisellä tiedotteella sekä Wilmassa.

Toissijainen koulupaikkahaku järjestetään 17.2.–5.3.2023. Päätökset toissijaisesta oppilaaksiotosta annetaan tiedoksi Wilma-oppilashallintojärjestelmässä 27.3.2023.

Seuraavissa asioissa tulee ottaa yhteyttä perusopetuspalveluiden hallintoon, Mirka Pilvi puh. 040 330 4456:

  • oppilaan asuinpaikan muutos ennen lukuvuoden alkamista
  • paikkakunnalle muutto.

Seuraavissa asioissa voi ottaa yhteyttä oppimisen ja koulukäynnin tuen päällikköön, Janina Mäntymaa puh. 040 654 5728:

  • erityisen tuen asiat sekä oppilashuollolliset asiat
  • koulunkäynnin poikkeuksellisesta aloittamisesta (vuotta aiemmin tai myöhemmin)
  • tänä vuonna seitsemän vuotta täyttävät näkö-, kuulo- ja muut vammaiset lapset
  • sijoitetut/huostaanotetut koulun aloittavat lapset.

Iltapäivätoiminta

Alakouluilla järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa välittömästi koulutuntien jälkeen vaihtoehtoisesti klo 16.00 tai klo 17.00 saakka. Iltapäivätoimintaan haetaan Riihimäen kaupungin verkkosivulla olevalla lomakkeella ja haku on jatkuva. Elokuussa 2023 alkavalle toimintakaudelle tulee hakemus kuitenkin jättää viimeistään 5.5.2023. Iltapäivätoimintapaikkapäätökset lähetetään huoltajille toukokuun aikana. Myös aiemmin toimintaan osallistuneiden tulee hakea uudelleen paikkaa toimintakaudelle 2023–2024. Paikat täytetään lautakunnan määrittelemien kriteerien mukaisesti.

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Perusopetuslain mukaan lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Osallistumisesta vastaa huoltaja. Kaikille vuonna 2017 syntyneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikka ja päätös esiopetuspaikasta lähetetään kotiosoitteeseen. Päätöksen mukana on ohje paikan vahvistamisesta. Paikka tulee vahvistaa 5.3.2023 mennessä. Mikäli huoltaja ei ole saanut osoitusta esiopetuspaikasta, huoltajan tulee olla yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Heleniukseen, marjut.helenius@riihimaki.fi.

Toissijainen esiopetuspaikkahaku toteutuu 17.2.–5.3.2023. Päätökset toissijaisesta esiopetuspaikasta lähetetään 27.3.2023.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Lapsilla on mahdollisuus esiopetuksen lisäksi saada täydentävää varhaiskasvatusta, jota järjestetään esiopetuspaikassa. Varhaiskasvatus on maksullista ja sitä järjestetään myös perusopetuksen loma-aikoina. Esiopetuspäätöksen mukana on hakuohje esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatukseen haku

Varhaiskasvatuksen paikat 1.8.2023 alkavalle toimintakaudelle ovat haettavana 31.3.2023 mennessä. Hakemus tehdään Riihimäen kaupungin verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi hakemuksen tehdä tulostettavalle lomakkeelle. Tällöin lomake palautetaan varhaiskasvatustoimistoon, Eteläinen Asemakatu 4, 11100 Riihimäki.

Perheiden, joiden lapsilla ei ole säännöllistä kokopäiväisen varhaiskasvatuksen tarvetta, toivotaan ensisijaisesti hakeutuvan avoimen varhaiskasvatuksen piiriin. Junailijankadun päiväkodissa on kerhotoimintaa 3–5-vuotiaille lapsille. Kerhot ovat maksullisia. Junailijankadun päiväkodissa toimii myös maksuton avoin päiväkoti.

Varhaiskasvatuspaikkoja ja kerhopaikkoja voi hakea ympäri vuoden tarpeen mukaan. Paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen toivottua aloitusaikaa. Mikäli varhaiskasvatusta tarvitaan huoltajien työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta johtuvasta syystä, tulee sitä hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Uusien hakijoiden tulee toimittaa mahdollisesta varhaiserityiskasvatuksen tarpeesta erillinen lausunto.

Yksityisen varhaiskasvatuksen yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Lisätietoja yksityisestä varhaiskasvatuksesta voi tiedustella varhaiskasvatuksen palveluohjaajalta, Mirjami Salmelalta puh. 040 330 4274.

Yksityinen henkilö, joka korvausta vastaan pitää lasta päivähoidossa, on velvollinen tekemään toiminnastaan ilmoituksen varhaiskasvatuksen palveluohjaajalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta.